BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Czynniki ryzyka dotyczące użytkowania aplikacji w modelu SAAS
Risk Factors Concerning Usage of the Application in the SAAS Model
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 103-112, tab., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Model SaaS, Outsourcing informatyczny, Analiza ryzyka
SaaS Model (Software as a Service), Information technology outsourcing (ITO), Risk analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W efekcie znacznego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz konkurencji na rynku IT pojawiają się nowe możliwości zakupu i użytkowania systemów informatycznych przez przedsiębiorstwa. Współcześnie interesującą i dynamicznie rozwijającą się formą dostępu i eksploatacji oprogramowania jako usługi jest model SaaS (Software as a Service), w którym podmioty gospodarcze uzyskują możliwość zdalnego użytkowania różnych typów oprogramowania za pośrednictwem sieci internet. W artykule wskazano główne czynniki ryzyka dla modelu SaaS. Identyfikacja czynników ryzyka dla modelu SaaS może wspomóc decydentów rozważających zastosowanie tej formy dystrybucji i użytkowania aplikacji w swych organizacjach.(abstrakt oryginalny)

New affordabilities and the usage of IT systems in enterprises appear as a result of considerable development of informational communication technology and the competition on the IT market. Nowadays interesting and dynamically developing form of the access and the exploitation of software as service is the SaaS model (Software as a Service) in which economic subjects obtain the possibility of the remote utilization of different types of software via Internet. The article indicates the main risk factors for the SaaS model. The identification of risk factors for the SaaS model can help decision-makers to consider the application of this form of distribution and to use the application in their organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dziembek D., Identyfikacja ryzyka w outsourcingu informatycznym, [w:] Zarządzanie ryzykiem w działalności gospodarczej, red. E. Sitek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2009.
  2. IBM: SaaS, 2007, http://www-304.ibm.com/jct09002c/isv/marketing/saas/index.html.
  3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1999.
  4. Szyjewski Z., Metodyki zarządzania projektami informatycznymi, Placet, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu