BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żylicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Title
Ratowanie wielorybów
Saving Whales
Source
Aura, 2012, nr 8, s. 18-19, fot.
Keyword
Ochrona fauny, Środowisko przyrodnicze, Ochrona środowiska
Protection of fauna, Natural environment, Environmental protection
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polowanie na wieloryby, ze względu na surowce, które w ten sposób pozyskiwano, osiągnęło w pierwszej połowie XX wieku rozmiary, grożące zagładą tych zwierząt. Wiele gatunków już wyginęło, a te, które jeszcze żyją, chronione międzynarodowymi konwencjami, które ograniczają wolny dostęp do łowisk. Jednakże utrzymanie gatunku stwarza problemy ekonomiczne i prawne. (abstrakt oryginalny)

In the first half of 20th century the hunting of whales reached the level threatening extinction due to the materials derived from whales. Many species have already extinct, while the survivors are protected by international conventions that limit free access to hunting areas. However, maintaining this species creates economic and legal problems. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu