BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Abramczyk Stanisław
Title
Zysk nielicznych kosztem dobra publicznego?
Profit of the Few at the Expense of the Public Wealth?
Source
Aura, 2012, nr 8, s. 26-27, fot.
Keyword
Dobra publiczne, Architektura, Ochrona zabytków
Public goods, Architecture, Conservation
Note
streszcz., summ.
Country
Warszawa
Warsaw
Abstract
Niszczenie zabytków architektury i obiektów przyrodniczych - mimo protestów społeczeństwa i interwencji u władz oraz piętnowania w środkach społecznego przekazu - trwa nadal. Polski krajobraz ubożeje, traci tożsamość, dewastuje się jego walory kulturowe i przyrodnicze. Jest to wynik omijania przepisów, samowoli budowlanej, a generalnie - pogoni ludzi i grup za zyskiem, kosztem dobra społecznego. Przytoczone przez autora przykłady, głównie z Warszawy, świadczą o tym wymownie. (abstrakt oryginalny)

Despite public protests, appeals to authorities and stigmatization in mass media the destruction of architectural heritage and natural monuments has continued. Polish landscape gets poorer, losses its identity, its cultural and natural values are devastated. It is a result of circumventing regulations, breaching building permits; generally it is a result of human pursuit of the profit at the expense of public wealth. Examples presented by the author, mainly from Warsaw, testify to it. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Abramczyk, Zabytkom na odsiecz, AURA 1/2011.
  2. T. Urzykowski, Koparką w serce historycznego Żoliborza, "Gazeta Stołeczna", 23-23 X 2011 r.
  3. M. Wojtczuk, Aby skwer na Ursynowie został skwerem, "Gazeta Stołeczna", 5-6 XI 2011 r.
  4. D. Bartoszewicz, Betonem w płuca Ursynowa, "Gazeta Stołeczna", 7 X 2011 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu