BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kochaniak Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce
The Cost Analysis of Equity in Group of Commercial Banks Quoted on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77, s. 69-76, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Analiza kosztów, Kapitał własny, Koszt kapitału, Grupa bankowa, Zarządzanie finansami, Modele kosztów, Model wyceny aktywów kapitałowych, Zarządzanie ryzykiem finansowym
Cost analysis, Ownership capital, Capital cost, Banking group, Financial management, Cost models, Capital Asset Pricing Model (CAPM), Financial risk management
Note
summ.
Abstract
Podjęto próbę oceny poziomu oraz stopnia zróżnicowania kosztu funduszy własnych w grupie banków komercyjnych, notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1998-2006. Na podstawie informacji dotyczących indeksów giełdowych WIG, WIG Banki oraz rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych oferowanych na przetargach oszacowano orientacyjny poziom oczekiwanego przez akcjonariuszy zwrotu z inwestycji w akcje sektora bankowego. W tabeli 1 przedstawiono liczebność próby badawczej w poszczególnych latach analizowanego okresu. (fragment tekstu)

This paper presents the estimation of cost of equity in group of commercial banks in Poland in 1998-2006. It discusses different aspects of cost of equity in group of banks quoted on Warsaw Stock Exchange. Presented are: the definition of bank's cost of equity, problems with implementation of Capital Asset Pricing Model in Polish companies, the changes in costs of equity in Polish banking sector. Financial data used in this analysis are published by Warsaw Stock Exchange and Ministry of Finance. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. IWANICZ-DROZDOWSKA M.: Zarządzanie finansowe bankiem. PWE, Warszawa 2005.
  2. JOHNSON H.: Koszt kapitału - klucz do wartości firmy. Liber s.c., Warszawa 2000.
  3. KAMPING C.: Zarządzanie ryzykiem. "Bank" 07/2000.
  4. KOCHANIAK K: Próba oszacowania kosztu kapitału własnego w bankach na podstawie modelu CAPM. "Bank i Kredyt" 2/2003.
  5. KULIŃSKA-SADŁOCHA E.: Controlling w banku. PWN, Warszawa 2003.
  6. MILLS R.W.: Jak liczyć koszt kapitału. "Gazeta Bankowa" 20-26.03.2001 nr 11.
  7. Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania (red. M. Cieślak). PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu