BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej
The Direct Foreign Investment in Poland after Accession into EU
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 77, s. 89-103, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Rozwój gospodarczy państwa
Direct investments, Foreign investment, Economic development of the country
Note
summ.
Abstract
Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na pytanie: co było pierwotnym, a co wtórnym impulsem generującym rozwój polskiej gospodarki po 1 maja 2004 r. Czy to napływ BIZ dynamizował wzrost gospodarczy, czy działo się odwrotnie: dobra koniunktura sprzyjała większemu zaangażowaniu nierezydentów w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania, czego efektem był wzrost BIZ? (fragment tekstu)

The accession of Poland to EU coincided with the growth phase of Polish economic cycle. However economies of western European countries had come into the phase of economic slowdown and western investors had been looking for the new areas of economic expansion, also among the new EU member countries. But the inflow of money into Poland in the form of Greenfield investments was lower than the amount of reinvesting profits and credits of companies, which gained foreign strategic investor before the accession. There have been used new efficient technologies - imported from Western Countries, which improved the competitiveness and modernity of goods produced in Poland. This process has been continued after the accession. The function of foreign capital in stimulation of Polish economy should not be assessed unambiguously, because the correlation ratio between the PKB growth and the inflow of Foreign Direct Investments is low. After accession the growth ratio was high as a result of activity of investors tightly connected with Polish market, which reinvested their profits for modernisation and extension of production. Synthetic indicator of the growth of wealth of Polish society was the increase of nominal GDP per capita - two and a half times - between 2000 and 2007. Although according to the purchasing power parity the GDP per capita has grown this time only about 50% (from 10,6 thou USD to 15,9 thou USD). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. 5 lat Polski w Unii Europejskiej. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2009.
  2. Biuletyny Statystyczne z lat 2007-2009.
  3. DUNING J.H.: Studiem in International Investment, London 1970.
  4. HILFERDING R.: Kapitał finansowy. PWN, Warszawa 1958.
  5. KALECKI M.: Kapitalizm. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1979.
  6. Mapping Global Capital Markets, Fifth Annual Report. McKinsey Global Institute 2008.
  7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna. NBP 2008.
  8. WOŹNIAK A.: Inwestycje w strefach będą o połowę mniejsze, Rzeczpospolita z 9 stycznia 2009 r.
  9. ŻOŁNOWSKI A.: Wpływ członkostwa Polski w UE na bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce (ekspertyza na zlecenie UKIE). Warszawa, luty 2009.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu