BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąckiewicz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zastosowanie telefonii mobilnej w zarządzaniu relacjami z dostawcami i klientami w świetle badań empirycznych
Application of Mobile Phone Technology in the Management of Relationship with Suppliers and Clients - Empirical Research
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 113-121, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Relacje z klientami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Telefonia komórkowa
Relationships with customers, Enterprise management, Mobile phone
Note
streszcz., summ.
Abstract
Otoczenie współczesnych przedsiębiorstw wymaga posiadania przez nie wyjątkowych umiejętności dostosowania się do dynamicznych zmian. Jednym z ich źródeł jest ekspansja technologii mobilnych zarówno w firmach, jak i w życiu codziennym nabywców. Powszechnie podkreśla się korzyści, jakie dzięki nim osiągają użytkownicy, w postaci zwiększenia wygody i komfortu po stronie nabywców, szybkości oraz usprawnienia działań po stronie firm. Jednak ich skala nie ma uniwersalnego charakteru, na co wpływa wiele czynników występujących po stronie zarówno oferenta, jak i odbiorcy, a także wynikających ze stopnia rozwoju samego rynku. W artykule przedstawiono część wyników szerszych badań empirycznych na temat informatyzacji marketingu na rynku sieciowych powiązań.(abstrakt oryginalny)

Modern enterprises must be able to adapt to dynamic changes which take place in their business environment. Such changes result from the expansion of mobile telephony introduced in enterprises and adopted and regularly used by buyers. Generally, benefits for users are emphasized - in case of buyers it is greater comfort and in case of enterprises it is the speed and efficient operation. However, benefits are not universal, which is due to many factors for which both the offer provider and recipient are responsible and which also depend on the degree of market development. This article presents some results of an extensive empirical study on the impact of computerization of marketing on the network relation market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frąckiewicz E., Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
  2. Leppaniemi M., Sinisalo J., Karjaluoto H., A review of mobile marketing research, "International Journal of Mobile Marketing" 2006, June, vol. 1, no. 1.
  3. Michael A., Salter B., Mobile Marketing, Elsevier, Oxford 2006.
  4. Number of Mobile Phone Subscriptions (1000) www.epp.eurostat.ec.europa.eu (03.10.2007 i 27.12.2008).
  5. Wertime K., Fenwick I., DigiMarketing, Wiley Publishing Inc, Singapore 2008.
  6. www.it.wnp.pl (21.01.2010).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu