BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gryncewicz Wiesława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zastosowanie systemów informacji przestrzennej do wspomagania procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach
GIS - a Tool in Decision Support in Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 122-131, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
System Informacji Przestrzennej, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie, Proces decyzyjny
Geographic Information System (GIS), Decision-making process in the enterprise, Decision proces
Note
streszcz., summ.
Abstract
Współcześnie systemy informacji przestrzennej znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach: w wojskowości, administracji, biznesie, szkolnictwie itp. Celem artykułu jest krótka charakterystyka tych systemów oraz przedstawienie możliwości wspierania przez nie procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Omówione zostały: - systemy wspomagające działalność marketingową, - systemy wspomagające zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw, - systemy logistyczne i monitoringu osób i pojazdów, - systemy wspomagające planowanie przestrzenne.(abstrakt oryginalny)

Nowadays Geographical Information Systems are implemented in many different areas: in military, administration, business, education etc. The purpose of this article is to present a brief description of these systems, in particular systems supporting decision processes in enterprises: - systems supporting marketing activities, - systems supporting enterprise assets management, - logistics systems and staff and vehicles monitoring, - systems supporting spatial planning.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Gaździcki J., Systemy informacji przestrzennej, PPWK, Warszawa 1990.
 2. Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS: obszary zastosowań, PWN, Warszawa 2007.
 3. http://gigawat.net.pl/.
 4. http://nowa-energia.com.pl/.
 5. http://www.24gis.pl/.
 6. http://www.cma.sisco.pl/.
 7. http://www.mapinfo.pl/.
 8. http://www.silversoft.pl/.
 9. http://www.struktura.eu/files/gis.html.
 10. Laska M., Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Praca doktorska, Wrocław 2004.
 11. Litwin L., Myrda G., Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS, Helion, Gliwice 2005.
 12. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D., GIS, teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2006.
 13. Myrda G., GIS - czyli mapa w komputerze, Helion, Gliwice 1997.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu