BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mach-Król Maria (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Warunki wdrożenia systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną
Terms of Implementation of a Temporal Knowledge Base System Supporting Organizational Creativity
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2015, nr 212, s. 98-109, rys., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Temporalne bazy danych, Systemy informatyczne, Kultura organizacyjna, Zarządzanie wiedzą, Twórczość organizacyjna
Temporal databases, Computer system, Organisational culture, Knowledge management, Organizational creativity
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule szczegółowo omówiono warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było wdrożenie i stosowanie systemu z temporalną bazą wiedzy w obszarze wspomagania twórczości organizacyjnej. Przedstawiono motywację dla zastosowania takiego narzędzia oraz skupiono się na aspektach organizacyjnych i technicznych jego wdrożenia.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses in detail conditions that must be fulfilled to enable deployment and usage of a system with temporal knowledge base aimed at supporting organizational creativity. The motivation for using such a computer tool is presented, and organizational as well as technical aspects of system's deployment are described.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adda J. i Cooper R. (2003), Dynamic economics. quantitative methods and applications, The MIT Press, Cambridge, Mass.
 2. Aggarwal A. (2001), A taxonomy of sequential decision support systems. Informing Science Conference, June 19-21, Krakow, s. 1-11.
 3. Alvarado L.D. (2006), The creative organizations as living systems [w:] S. Torre i V. Violant (eds.) Understanding and evaluating creativity, Editiones Algiba, Malaga, s. 375-382.
 4. Amabile T.M. (1996), Creativity in context: update to the social psychology of creativity, Westview Press, Boulder.
 5. Andriopoulos C. i Dawson P. (2014), Managing change, creativity and innovation. second edition, SAGE Publications. Los Angeles - London - New Delhi - Singapore - Washington, DC.
 6. Baer M. (2012), Putting creativity to work: The implementation of creative ideas in organizations, "Academy of Management Journal" 1 October, Vol. 55, No. 1, s. 1102-1119 .
 7. Basadur M., Basadur T. i Licina G. (2012), Organizational development [w:] M.D. Mumford (ed.), Handbook of organizational creativity, Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 667-703.
 8. Benthem, J. van (1995), Temporal logic [w:] D.M. Gabbay, C.J. Hogger i J.A. Robinson (eds.), Handbook of logic in artificial intelligence and logic programming. volume 4: epistemic and temporal reasoning, Clarendon Press, Oxford, s. 241-350.
 9. Czaja S. (2011), Czas w ekonomii. Sposoby interpretacji czasu w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 10. Dudycz H. (2013), Mapa pojęć jako wizualna reprezentacja wiedzy ekonomicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 11. Fisher M. (2011), An introduction to practical formal methods using temporal logic, John Wiley & Sons, Chichester, West Sussex, UK.
 12. Gong Y., Kim T.-Y., Zhu J. i Lee D.-R. (2013), A multilevel model of team goal orientation, information exchange, and creativity, "Academy of Management Journal" 1 June, Vol. 56, No. 3, s. 827-851.
 13. Hatch M. i Cunliffe A. (2013), Organization theory: modern, symbolic, and postmodern perspectives. 3rd ed., Oxford University Press, Oxford.
 14. Hirst G., Knippenberg D.V. i Zhou J. (2009), A cross-level perspective on employee creativity: goal orientation, team learning behavior, and individual creativity. "Academy of Management Journal" 1 April, Vol. 52, No. 2, s. 280-293.
 15. Jakubczyc J. (1996), Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 16. James K. i Drown D. (2012), Organizations and creativity: Trends in research, status of education and practice, agenda for the future [w:] M. Mumford (ed.), Handbook of organizational creativity, Academic Press/Elsevier, London - Waltham - San Diego, s. 17-38.
 17. Jemielniak D. i Koźmiński A., red. (2012), Zarządzanie wiedzą, Wydanie II, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 18. Klimek R. (1999), Wprowadzenie do logiki temporalnej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 19. Krupski R., red. (2011), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 20. Lin C.Y.-Y. i Liu F.-C. (2012), A cross-level analysis of organizational creativity climate and perceived innovation. The mediating effect of work motivation, "European Journal of Innovation Management", Vol. 15, No. 1, s. 55-76.
 21. Mach M.A. (2007), Temporalna analiza otoczenia przedsiębiorstwa. Techniki i narzędzia inteligentne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 22. Martins E.C. i Terblanche F. (2003), Building organisational culture that stimulates creativity and innovation, "European Journal of Innovation Management" February, Vol. 6, No. 1, s. 64-74.
 23. McCosker A. i Wilken R. (2014), Rethinking 'big data' as visual knowledge: the sublime and the diagrammatic in data visualisation, "Visual Studies", Vol. 29, No. 2, s. 155-164.
 24. Morawski M. (2009), Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa.
 25. Mumford M.D., Medeiros K.E. i Partlow P.J. (2012), Creative thinking: processes, strategies, and knowledge, "The Journal of Creative Behavior" March, Vol. 46, No. 1, s. 30-47.
 26. Mumford M.D., Robledo I.C. i Hester K.S. (2011), Creativity, innovation and leadership: models and findings [w:] A. Bryman i in. (eds.), The SAGE handbook of leadership, SAGE Publications, London, s. 405-421.
 27. Shalley C.E., Gilson L.L. i Blum T.C. (2000), Matching creativity requirements and the work environment: Effects on satisfaction and intentions to leave, "Academy of Management Journal" 1 April, Vol. 43, No. 2, s. 215-223.
 28. Sirmon D.G., Hitt M.A., Ireland R.D. i Gilbert B.A. (2011), Resource orchestration to create competitive advantage: breadth, depth, and life cycle effects, "Journal of Management" September, Vol. 37, No. 5, s. 1390-1412.
 29. Turban E. i in. (2011), Business intelligence. a managerial approach, Pearson Education, Upper Saddle River.
 30. Unsworth K.L. (2001), Unpacking creativity, "Academy of Management Review", Vol. 26, No. 2, s. 286-297.
 31. Woodman R.W., Sawyer J.E. i Griffin R.W. (1993), Toward a theory of organizational creativity, "The Academy of Management Review" April, Vol. 18, No. 2, s. 293-321.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu