BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salamaga Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce.
Space-Time Analysis of the Investment Competitiveness in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 321-329, wykr., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Statystyka regionalna, Inwestycje, Województwo
Regional statistics, Investment, Voivodship
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule porównano dynamikę konkurencyjności inwestycyjnej województw. W tym celu zaproponowano wskaźnik względnej przewagi inwestycyjnej, którego wartości zostały obliczone dla wszystkich sekcji PKD w latach 2000 i 2008. Wartości wskaźnika względnej przewagi inwestycyjnej poddano następnie badaniu z wykorzystaniem m.in. analizy korespondencji. Umożliwiło to wyodrębnienie profili województw o zbliżonej atrakcyjności inwestowania w badanych okresach według poszczególnych działów gospodarki. Na podstawie przedstawionych wyników można ponadto wnioskować, w których sekcjach PKD województwa poprawiały lub obniżały swoją względną konkurencyjność inwestycji w porównywanych latach.(abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is the comparison of investment competitiveness dynamics in Polish voivodeships. In the analysis there are used data about the investment in national economy by Polish Classification of Activities (PKD) in 2000 and 2008. In the study there is proposed the application of Revealed Investment Advantage Index according to the PKD sections. The values of the Revealed Investment Advantage Index calculated for each Polish voivodeship are the basis for the application of correspondence analysis. The correspondence analysis lets create profiles of Polish voivodeships so that observations in the same group have the similar investment competitiveness by PKD sections. In the paper there is presented Polish voivodeships which had increasing or decreasing investment competitiveness in 2000 and 2008. The data used in the paper are taken from Regional Data Bank of the Central Statistical Office in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blasius J., Korrespondenzanalyse, Oldenbourg Verlag, München 2001.
  2. Greenacre M., Correspondence Analysis in Practice, Academic Press, London 1993.
  3. Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Sokołowski A. Empiryczne testy istotności w taksonomii, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Monografie, nr 108, AE, Kraków 1992.
  5. Stanimir A., Analiza korespondencji jako narzędzie do badania zjawisk ekonomicznych, AE, Wrocław 2005.
  6. Yu R., Cai J., Leung P., The normalized revealed comparative advantage index, The Annals of Regional Science, Springer-Verlag 2002, vol. 43(1), s. 267-282,
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu