BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sawicz Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Szanse i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce
Chances and Risks in the Development of the Property Insurance Market in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 330-337, tab., bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Ubezpieczenia majątkowe, Rynek ubezpieczeniowy
Property insurance, Insurance market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe czynniki wpływające na rozwój rynku ubezpieczeń majątkowych oraz czynniki, które hamują rozwój tego rynku. Szczególną uwagę zwrócono na trzy wskaźniki, które wyznaczają stopień rozwoju rynku ubezpieczeń: współczynnik penetracji, współczynnik gęstości oraz wielkość składki przypisanej brutto.(abstrakt oryginalny)

The article presents the basic factors influencing the development of property insurance market and the factors which hamper the development of this market. Special attention is paid to three indicators which set the level of development of insurance market penetration. They are: penetration and density ratios and the size of gross premium written.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Glabiszewski W., Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Dom Organizatora, Toruń 2005.
  2. Kowalewski E., Prawo ubezpieczeń gospodarczych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2006,
  3. Ostasiewicz S., Elementy aktuariatu, AE, Wrocław 2003.
  4. Rocznik Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych 2001-2009.
  5. Ubezpieczenia - rynek i ryzyko, red. W. Ronka-Chmielowiec, PWE, Warszawa 2002.
  6. Wanat-Połeć E., Rozwój działalności ubezpieczeniowej w Polsce, Departament Nadzoru KNUiFR, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu