BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkiewicz Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Ewaluacja efektywności zespołu projektowego w przedsiębiorstwie
The Assessment of Project Team's Effectiveness in Business
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 97-113, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Grupy projektowe, Praca zespołowa, Efektywność pracy zespołowej, Ocena pracy, Zarządzanie wiedzą
Project teams, Team work, Team work efficiency, Work evaluation, Knowledge management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł traktuje o konieczności prowadzenia badań nad efektywnością zespołów projektowych. Wskazuje na rolę prowadzenia systematycznych ocen pracowników, gdyż nawet najlepiej napisany projekt może skończyć się porażką, jeśli zespół, który go tworzy, nie jest zgrany. Ogromną rolę odgrywa także koordynator, który ma być nie tylko oceniającym, ale także doradcą i mediatorem.(abstrakt oryginalny)

The article says about a necessity of research conducting into project team's effective- ness. It shows the role of carrying team assessment, because even the project, that is the most well-thought-out can meet with defeat, especially if the team is not well-integrated. Top managers consider following with budget, schedule and a scope of project is crucial, but they forget about the human factor. The role of coordinator is also essential, especially when he is not only a person, who judges, but also an adviser and mediator. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Belliveau P., Griffin A., Somermeyer S., The PDMA Toolbook for New Product Development, John Wiley&Sons, New York 2002.
  2. Brilman J., Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  3. Chrościcki Z., Zarządzanie projektem, C.H. Beck, Warszawa 2001.
  4. Kierowanie zespołem projektowym, red. nauk. P. Wachowiak, Difin, Warszawa 2004.
  5. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
  6. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, red. nauk. H. Jagoda, J. Lichtarski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  7. Praktyka kierowania, red. nauk. S. M. Steward, PWE, Warszawa 2002.
  8. Project Management - efektywne zarządzanie przedsięwzięciami, Wyd. Informacji Zawodowej Weka, Warszawa 2001.
  9. Zarządzanie wiedzą w Polsce. Bilans doświadczeń. Materiały na konferencję Zarządzanie wiedzą. Strategie sukcesu, Warszawa, 9 maja 2002, red. nauk. P. Płoszajski, Warszawa 2002.
  10. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. nauk. A Koźmiński, W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu