BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bombiak Edyta (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Skuteczność motywowania pracowników jako determinant efektywności przedsiębiorstw
The Effectiveness of Employees Motivating as Determinants of Enterprise Efficiency
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 177-189, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Motywowanie pracowników, Efektywność przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Motivating employees, Enterprise effectiveness, Questionnaire survey
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od produktywności kapitału ludzkiego zaczyna się efektywność przedsiębiorstwa, dlatego ważne jest przyciągnięcie i zatrzymanie kompetentnych pracowników. Jednak samo posiadanie odpowiedniego jakościowo zasobu ludzkiego nie gwarantuje jeszcze sukcesu. Firma musi być zdolna do jego właściwego wykorzystania, co wymaga skutecznego motywowania. Badania potwierdzają, że przedsiębiorstwa stosujące skuteczne narzędzia motywowania osiągają lepsze wyniki ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

Since the productivity of human capital begins to business efficiency, which is why it is important to attract and retain competent employees. However, the mere possession of an appropriate human resource quality does not guarantee success yet. The company must be capable of its proper use, which requires an effective motivation. Research confirms that companies implementing an effective tool to motivate to achieve better economic results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antonowicz P., Metody oceny i prognozowania kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK, Gdańsk 2007.
 2. Błaszczyk B.; Partycypacja, "Przegląd Organizacji" 1984, nr 12.
 3. Borkowska S., Jak wynagradzać?, IOPM, Warszawa 1992.
 4. Daniecki W., Podmiotowe uczestnictwo w zarządzaniu, URSA Consulting, Olsztyn 1998.
 5. Fidzińska N., Rosa M., Płacowe menu czyli kafeteryjne systemy wynagrodzeń (1), "Personel i Zarządzanie" 2002, nr 16.
 6. Godziszewski В., ZMSobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń 2001.
 7. Jacukowicz Z., Pozapłacowa motywacja materialna, w: Gospodarowanie pracą, red. S. Borkowska, Wyd. UŁ, Łódź 2001.
 8. Kowałak R., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, ODDK, Gdańsk 2003.
 9. Mączyńska E., Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" 1994, nr 38.
 10. Mendel Т., Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2002.
 11. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1998.
 12. Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2006.
 13. Sankowski P., Motywacyjny system wynagradzania, www.twoja-firma.pl [26.04.2008].
 14. Satysfakcja ze świadczeń dodatkowych, www.wynagrodzenia.pl [7.05.2008].
 15. Suchodolski A., Rozwój pracowników, w: Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu