BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyja Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Rola logistyki przedsiębiorstwa w kształtowaniu jego efektywności
The Role of Enterprise's Logistics in Shaping Its Effectiveness
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 219-229, bibliogr. 14 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Logistyka, Efektywność ekonomiczna, Logistyczna koncepcja przedsiębiorstwa
Logistics, Economic efficiency, Logistics concept of enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje związki logistyki przedsiębiorstwa (mikrologistyki) z jego efektywnością ekonomiczną. W krótkim opisie zawarto w nim genezę i definicję logistyki oraz jej zakres w przedsiębiorstwie. Omówiono wpływ logistyki na realizację celów firmy, a także na budowanie wartości dodanej. W końcowej części opracowania przedstawiono sposób oceny procesów logistycznych w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the relationship between the enterprise's logistics and its economic efficiency. In a brief description it includes the genesis and definition of logistics and its scope in the enterprise. It shows the influence of logistics on achieving the company's objectives and building the value-added. In the final part of the paper there is an indication how to evaluate the logistic processes in the enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Abt S., Logistyka w teorii i praktyce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C. Jr., Zarzadzanie logistyczne, PWB, Warszawa 2002.
 3. Ficoń K., Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001.
 4. Kapusta F., Zarządzanie działaniami logistycznymi, Wyd. Forum Naukowe, Poznań - Wrocław 2006.
 5. Kempny D., Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001.
 6. Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. J. Witkowski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 7. Nowicka-Skowron M., Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2000.
 8. Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wyd. UŁ, Łódź 2007.
 9. Pfohl H.-Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, "Biblioteka Logistyka", ILiM, Poznań 1998.
 10. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 11. Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008.
 12. Twaróg J., Mierniki i wskaźniki logistyczne, "Biblioteka Logistyka", ILiM, Poznań 2003.
 13. Zarządzanie strategiczne. Przedsiębiorstwo na progu XXI wieku, red. B. Olszewska, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 14. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński i W. Piotrowski, WN PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu