BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jarża Seweryn (Politechnika Częstochowska), Sobocińska Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Bezpieczeństwo pracy w aspekcie kosztów przedsiębiorstwa
Occupational Safety Connection with Operating Cost of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, nr 27, s. 251-261, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia
Keyword
Wypadki przy pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy
Accidents at work, Health and safety at work
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule skupiono się na wybranych aspektach ekonomicznych związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy. Na przykładzie wypadków zarejestrowanych w latach 2002-2007 w PGE Elektrownia Bełchatów S.A. przedstawiono strukturę kosztów bezpośrednio związanych z wypadkiem. Przeanalizowano również wpływ działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na wysokość składki na ubezpieczeniowej.(abstrakt oryginalny)

In the paper some of economic aspects occupational safety was taken to consideration. Based on the industrial accidents register in period 2002-2007 from Power Plant Bełchatów structure of connected costs was presented. Some considerations were shown to understand the areas where the costs of safety can occur and what is important for estimation of insurance premium level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Lewandowski J., Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, Wyd. Marcus, Łódź 1998.
  2. Marciniak R., Koszt bhp - ile płaci przedsiębiorca?, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2009, nr 7.
  3. Papuga K., Analiza wypadkowości na przykładzie PGE Elektrownia Bełchatów [praca magisterska], Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2009 [wydruk komputerowy],
  4. Rzepecki J., BHP w przedsiębiorstwie - model analizy kosztów i korzyści, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2010, nr 2.
  5. Rzepecki J., Ekonomiczne aspekty kształtowania warunków pracy, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2012, nr 7.
  6. Rzepecki J., Zasady różnicowania stopy procentowej składki na społeczne ubezpieczenie wypadkowe, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2009, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
1643-7772
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu