BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sroczyńska-Baron Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Analiza wrogiego przejęcia spółki giełdowej z wy- korzystaniem elementów teorii - porównanie indeksu siły klasycznej wieloosobowej gry kooperacyjnej i modelu wielkich gier
The Analysis of the Process of Hostile Taking over of a Stock Company Based on the Theory of Games with the Use of Large Games
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 350-358, wykr., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Indeks siły, Teoria gier, Spółki giełdowe, Fuzje i przejęcia
Power index, Game theory, Stock market companies, Mergers and acquisitions
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono możliwości aplikacyjne jednego z narzędzi teorii gier - indeksu siły - w celu analizy przejęć spółek giełdowych. Zaprezentowano dwa modele przedstawiające akcjonariat spółki w ujęciu teorii gier: klasyczny i tzw. wielkich gier. Omówiono sposób kontroli swojej sytuacji przez akcjonariusza lub "najeźdźcę" z wykorzystaniem indeksu siły. Modele zastosowano w analizie przejęcia dokonanego na wybranej spółce giełdowej notowanej na GPW w Warszawie.(abstrakt oryginalny)

In this work one tool of the theory of games - power index - is presented. The games are used to analyze the process of taking over one stock company by another. Two models of games showing the shareholders are presented: classical model and the model of large games. There is shown how a shareholder is able to control his situation with the use of index. The models were applied on the Stock Exchange in Warsaw.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Gambarelli G., Power indices for political and financial decision making, "Annals of Operations Research", vol. 51 (4) 1994.
  2. Moskalewicz P., Skok na jubilera, "Przekrój" 2008, nr 23.
  3. Naszkowska K., Twarda sztuka z tego Kruka, "Rzeczpospolita" 2008.
  4. Owen G., Teoria gier, PWN, Warszawa 1975.
  5. Shapley L., Shapiro N., Value of Large Games, Rand Corporation, RM - 670, Santa Monica 1960.
  6. Shapley L., Shubik M., A method for evaluating the distributions of power in a committee system, "American Political Science Review" 1954 (48), s. 787- 792
  7. Szczepankowski P., Fuzje i przejęcia, PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu