BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Staszkiewicz Piotr (Collegium Civitas, Warszawa; Komisja Nadzoru Finansowego)
Title
Ryzyko struktury. Szkic koncepcyjny
The Risk of the Structure. Initial Proposal
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 183, s. 378-384, wykr., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Ryzyko
Risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rys koncepcyjny miary ryzyka grupy, opierając się na porównaniu dwóch współzależnych struktur. Przedstawiono miarę ryzyka dla poszczególnych podmiotów składowych grupy, jak i miarę łączną dla całej grupy. Wskazano na własność, iż zagregowany profil grupy jest możliwy do przedstawienia w postaci jednej wartości, oraz na pewne konsekwencje takiej właściwości. Przedstawiono także niektóre pragmatyczne aspekty rozwiązania.(abstrakt oryginalny)

The article presents the initial proposal for the group of risk measurement based on the comparison of two interconnected sets of webs. The risk scalar has been presented both for each separated subsidiary as well as for the group itself. It was shown that risk profile of the group could be aggregated into a single value, and some consequences of that attribute was discussed. The practical aspects of the proposed solution were outlined.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bertus M., Jahera J.S. Jr., Yost K., A note on foreign bank ownership and monitoring: An international comparison original research article, "Journal of Banking & Finance", February 2008, vol. 32, s. 338-345.
  2. Dierick F., Pires F., Scheicher M., Spitzer K.G., The New Basel Capital Frameword and its implementation in the European Union (December 2005), ECB Occasional Paper no. 42.
  3. Filipovic D., Kupper M., Optimal capital and risk transfers for group diversification, "Mathematical Finance", February 2008, vol. 18, s. 55-76.
  4. Hal S.S., Reducing systemic risk through the reform of capital regulation, J Int Economic Law (2010) 13 (3), s. 763-778, The Quest for International Law in Financial Regulation and Monetary Affairs.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu