BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boratyńska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Koszty bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce - przegląd dotychczasowych badań
Costs of Enterprise's Bankruptcy all Over the World and in Poland - Scientific Research Overview
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 175-186, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Bankructwo, Koszty, Badania empiryczne
Bankruptcy, Costs, Empirical researches
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przeglądu dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie kosztów bankructwa przedsiębiorstwa na świecie i w Polsce. (fragment tekstu)

In the article the overview of costs of bankruptcy both in international and domestic research results has been presented. The Author has pointed out that costs of bankruptcy can be divided in different ways, e.g. indirect and direct. It has also discussed costs of legal processes which are essential in reaching the aim of proceedings. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ALTMAN I.E., HOTCHKISS E.: Corporate financial distress and bankruptcy. Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt. Wiley, Hoboken, New Jersey 2006.
 2. BORATYŃSKA K.: Pomiar i klasyfikacja kosztów upadłości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce. Wieś Jutra nr 3, 2009.
 3. CHŁODNICKA H.: Identyfikacja i systematyka kosztów upadłości. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1039, Wrocław 2004a.
 4. CHŁODNICKA H.: Koszty upadłości w tradycyjnym rachunku kosztów - próba ich wyeksponowania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, numer specjalny, tom 21 (77), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004b.
 5. CHŁODNICKA H. 2007: Regulacje prawne procesu upadłościowego a potrzeby ich zmian. Forum Rachunkowości nr 3, 2007.
 6. Closing the Business. [w:] Doing Business 2009, Comparing Regulation in 181 Economies. A copublication of the World Bank, the International Finance Corporation, and Palgrave Macmillan, Washington 2008.
 7. DJANKOW S., HART O., McLIESH C., SHLEIFER A.: Enforcement around the World. Journal of Political Economy, vol. 116, no 6, The University of Chicago 2008.
 8. NEIL KING Jr., McCRACKEN J: Chrysler deal shakes bankruptcy word. The Wall Street Journal, 11.05.2009, vol. XXVII, nr 68.
 9. SCHWARTZ A.: A Normative Theory of Business Bankruptcy. Paper 32, Yale University, 2004, http://law.bepress.com/alea/14th/art32
 10. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. DzU z 2003 r. Nr 60, poz. 535.
 11. WHITEHURST D.: Finance. Sixth Edition, Volume 1. The McGraw-Hill Companies 2002. London.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu