BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mądra Magdalena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Opodatkowanie indywidualnych gospodarstw rolnych a ich siła ekonomiczna
The Meaning of Agriculture Taxation in Relation to Economic Size Unit of Individual Farms Holdings
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2009, nr 78, s. 187-196, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Opodatkowanie dochodów, Podatek rolny
Arable farm, Taxation of income, Agricultural tax
Note
summ.
Abstract
Celem badań jest określenie relacji pomiędzy podstawowymi kategoriami ekonomiczno-finansowymi gospodarstw rolniczych a płaconym podatkiem rolnym przy uwzględnieniu siły ekonomicznej wyrażonej w ESU (Economic Size Unit). (fragment tekstu)

The elaboration deals with estimation of agriculture tax burden in relation to fundamental financial-economic categories in farms. The research was conduced according to Economic Size Unit criterion in farms which participated in FADN accountancy data system. The period of farm investigation covers the years 2004-2007. On the basis of conducted researches has been ascertained that relation between agriculture tax and production output recorded decreasing tendency. It means that the tax system noticed smaller importance which was reflected by the low level of agriculture tax burden index in relation to agriculture income. The group of farms which noticed low level of ESU recorded higher level of agriculture tax burden. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BERNAL A.: Opodatkowanie działalności rolniczej podatkiem do towarów i usług. Zeszyty Naukowe nr 546 - Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
  2. DUCZKOWSKA-MAŁYSZ K.: Wieś i rolnictwo wobec reformy finansów publicznych - dylematy wokół rozwoju gospodarczego. Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
  3. DZIEMIANOWICZ R., Podatki i ich wpływ na konkurencyjność gospodarstwa rolnych. Agrobiznes 2006 - konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1118, Wrocław 2006.
  4. GORAJ L., SMOLIK A.: Jak zrozumieć zawartość raportu indywidualnego gospodarstwa rolnego - wersja 2008. Wydawnictwo IERiGŻ, Warszawa 2009.
  5. PODSTAWKA M.: Ocena ekonomicznych zasad wymiaru podatku rolnego w Polsce. Wieś i Rolnictwo, nr 2, Warszawa 1994.
  6. PRZYGODZKA R.: Fiskalne instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa - przyczyny stosowania, mechanizmy i skutki. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
  7. WASILEWSKI M., MĄDRA M.: Zróżnicowanie efektywności wykorzystania czynników produkcji w gospodarstwach rolniczych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T. 10, z. 3, Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu