BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołub Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rozwiązania architektoniczne AOP w budowie systemów typu GRID
AOP Architectural Solutions in the Construction of GRID Systems
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 132-140, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Sieci siatkowe, Systemy informatyczne, Projektowanie systemów informatycznych, Architektura sieci
Grid computing, Computer system, Information system design, Architecture of network
Note
streszcz., summ.
Abstract
W obecnie budowanych systemach informatycznych przetwarzanie gridowe zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Sposoby budowy oraz architektura systemów grid ciągle ewoluują. Nieustannie poszukuje się w miarę uniwersalnych rozwiązań zwiększających niezawodność, przejrzystość i prędkość działania tych systemów. Jednym z pomysłów jest wprowadzenie rozwiązań bazujących na programowaniu aspektowym AOP i rozdziale zagadnień. System grid, będący odmianą systemu rozproszonego, realizuje pewne funkcjonalności w swoich węzłach. Architektura i rozwiązania AOP umożliwiają wyodrębnienie tych funkcjonalności i zamknięcie ich w dany aspekt, a następnie ich realizację w jednym miejscu. Ten artykuł jest próbą ukazania możliwych zastosowań AOP w systemach grid oraz pokazaniu zalet takiej realizacji; spróbujemy także znaleźć wspólną płaszczyznę dla tych technologii.(abstrakt oryginalny)

In currently being built computer systems grid processing is becoming increasingly important. The methods of construction and the architecture of grid system architecture constantly evolve. All the time we search for universal solutions to enhance the reliability, clarity and speed of these systems. One of the ideas is to introduce a solution based on the aspect of AOP programming. Grid system, which is a variant of dispersed system, accomplishes functionality in some of its nodes. However, according to the most popular way to create software so far (OOP, Object Oriented Programming) some recurring functionalities are implemented in different nodes. Architecture and programming solutions of AOP enable to isolate these functionalities and close them in the aspect and then implement them in one place. This article is an attempt to show possible applications of AOP in grid systems and to demonstrate the advantages of doing so. This article explains the pre-conceptions about AOP programming grid-type systems and tries to find the common ground for these technologies.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Colyer A., Andy Clement A., Harley G., Webster M., Eclipse AspectJ: Aspect-Oriented Programming with AspectJ and the Eclipse AspectJ Development Tools, Addison Wesley Professional, 2004.
 2. http://misto.e-informatyka.pl/papers/aop-thesis.pdf Stochmiałek M.: Programowanie aspektowe: studium empiryczne.
 3. http://portal.ics.agh.edu.pl:8001/papers/TR-01-1.pdf Słowikowski P.: Programowanie aspektowe.
 4. http://wazniak.mimuw.edu.pl/images/e/ea/Zpo-12-wyk.pdf Walter B.: Zawansowane projektowanie obiektowe - programowanie aspektowe.
 5. http://www.aosd.net/2007/program/industry/I6-AspectDesignPrinciples.pdf Wampler D.: Aspect- Oriented Design Principles: Lessons from Object-Oriented Design.
 6. http://www.cs.ubc.ca/~gregor/papers/kiczales-ECOOP2001-AspectJ.pdf Kiczales G. AspectJ Overview.
 7. https://home.agh.edu.pl/~olekb/wyklady/aop.pdf Bieniasz S.: Programowanie aspektowe AOP.
 8. Jacob B., Introduction to Grid Computing, IBM Corp., 2005.
 9. Jacobson I., Ng P.W., Aspect-Oriented Software Development with Use Cases, Addison Wesley Professional, 2004.
 10. Maciaszek L.A., Liong B.L., Practical Software Engineering, Addison-Wesley Professional, 2004.
 11. Miles R., AspectJ Cookbook, O\'Reilly, 2005.
 12. Owoc M.L., Hauke K., Grid Computing versus Cloud Computing Concepts from User Perspectives, Advanced Information Technologies for Management AITM\'2009, Wrocław 2009.
 13. Owoc M.L., Przetwarzanie siatkowe - infrastruktura i własności istotne dla współczesnych przedsiębiorstw, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1044, AE, Wrocław 2004.
 14. Owoc M.L., Research Trends in Knowledge Grid, Research Papers, red. A. Nowicki, University of Economics, Wroclaw 2009.
 15. Owoc M.L., Sachańbiński J., Wybrane funkcje administrowania zasobami informatycznymi w przetwarzaniu siatkowym, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1122, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, AE, Wrocław 2005.
 16. Owoc M.L., Walasiński T., Przetwarzanie siatkowe jako przełom w technologiach informatycznych, Studia Informatica\'2006, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
 17. Stockinger H., Defining the grid: a snapshot on the current view, Springer Science+Business Media, 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu