BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Idzikowski Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie poziomem usług w przedsięwzięciach outsourcingowych z zakresu IT
Service Level Management in IT Outsourcing Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 141-150, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Outsourcing informatyczny, Outsourcing, Technologie teleinformatyczne, Zarządzanie usługami
Information technology outsourcing (ITO), Outsourcing, Information and communication technologies, Services management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy zarządzania poziomem usług w przedsięwzięciach outsourcingowych z zakresu IT. Omówiono w nim następujące zagadnienia: analizę potrzeb klientów, tworzenie umów SLA jako kluczowego elementu każdej umowy outsourcingowej, zasady określania metryk dla SLA dotyczących usług informatycznych oraz monitorowanie współpracy z dostawcą w kontekście zarządzania jakością usług. Najważniejsze wnioski z podjętych rozważań stanowią podsumowanie referatu.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to show the role of the service level management in IT outsourcing enterprises. It discusses such issues as: the analysis of clients' needs, creating outsourcing contracts, IT service level agreements and monitoring IT relationship with a supplier in the context of quality service management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cullen S., Willcocks L., Intelligent IT Outsourcing: Eight Building Blocks to Success, Butterworth- Heinemann, London 2006.
  2. Dominguez L.R., Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
  3. Hollins B., Shinkins S., Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, Warszawa 2009.
  4. http://www.susanto.id.au/papers/SLA.asp (20.06.2009).
  5. Kłos M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach,Wydawnictwa fachowe CeDeWu, Warszawa 2009.
  6. Lacity M.C., Willcocks L., The Practice of Outsourcing. From Information Systems to BPO and Offshoring, Palgrave Macmillan, New York 2009.
  7. Power M., Desouza K., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Kraków 2008.
  8. Sobińska M., Zarządzanie informacją w etapie planowania outsourcingu informatycznego, Referat na konferencję "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem NZP'10", Zielona Góra-Brody (w recenzji).
  9. Sparrow E., Successful IT Outsourcing, Springer, London 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu