BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotnis Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie zachowań klientów na rynku
Research of Clients' Behaviour on the Market
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 160-169, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Zachowania klientów, Klient, Lojalność klientów, Segmentacja, Segmentacja klientów
Customer behaviour, Customer, Customer loyalty, Segmentation, Customer segmentation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł porusza tematykę badań marketingowych w obszarze segmentacji klienta. Uwzględniono w nim niejednorodność danych, różnorodność danych i źródeł informacji oraz kryteria segmentacji, które podczas badań powinny znaleźć trafną interpretację. Dodatkowo wskazano na istotność oraz rolę danych jakościowych i ilościowych w metodach badawczych stosowanych do segmentacji klientów.(abstrakt oryginalny)

The article describes the subject of market research in the area of segmentation of the customer. However, the article takes into consideration the role of heterogeneity of data, a diversity of data and the sources of information and the criteria of the segmentation. The criteria should give solutions for the right interpretation. Additionally the author of the article describes the role of qualitative and quantitative data, which are used in the market research, especially in the segmentation of the customer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dietl J., Marketing, PWE, Warszawa 1977, s. 170.
 2. Emödi A., Dynamisches Segmentmanagement und Leistungssystem am Beispiel des Privat Banking, Dissertation an der Universität St. Gallen, Difo-Druck OHG, Bamberg 1999.
 3. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1976, s. 518.
 4. Garbarski L. Rutkowski J., Wrzosek W., Marketing, PWN, Warszawa 1995, s. 120.
 5. Hugues M., Giffton B., Bouveyron I C., Segmentation et typologie, Bordas 1970, s. 12.
 6. Kusińska A., Typologia konsumentów według zachowań na rynku jako przesłanka decyzji gospodarczych, IRWIK, Warszawa 1990.
 7. Meffert H., Bruhn M., Dienstleistungsmarketing. Grundlagen - Konzepte - Methoden, Wiesbaden 1995.
 8. Migut G., Jak znaleźć grupy podobnych klientów, czyli metody segmentacji, www.statsoft.pl.
 9. Reichheld E.F., Sasser W.E., Zero defections: Quality comes to services, "Harvard Business Review" 1990, 9-10.
 10. Smyczek S., Sowa I., Konsument na rynku. Zachowania, Modele, Aplikacje, Difin, Warszawa 2005, s. 32.
 11. STATISTICA Neural Networks PL. Wprowadzenie do sieci neuronowych, StatSoft, Polska 2001.
 12. Wilde K.D., Schweiger A., Database Marketing - Aufbau und Management, "Unternehmensführung" 1993, 47 Jg, s. 89-125.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu