BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotwica Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacyjność domen .tel we wspieraniu komunikacji przedsiębiorstwa z klientami
Innovation of .tel Domains in Supporting the Communication of an Enterprise With a Client
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 170-178, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Relacje z klientami, Domena internetowa, Komunikowanie, Innowacyjność
Relationships with customers, Internet domain, Communication, Innovative character
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet stał się motorem rozwoju nowoczesnej gospodarki. Rośnie rola urządzeń mobilnych wykorzystywanych do połączenia z internetem. Również domeny internetowe stają się domenami mobilnymi. W artykule przybliżono możliwości domen .tel oraz ich wykorzystanie do komunikacji między przedsiębiorstwem a klientami.(abstrakt oryginalny)

Internet has become a driving force of the development of contemporary economy. Mobile devices used for the connection with Internet are more and more important. The same tendency can be observed as regards new applications of Internet domains. This article presents new .tel domains and their use to communicate beetween a company and clients.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brózda J., Czerniachowicz B., Zasoby partnerskie i klienckie przedsiębiorstwa, [w:] Podstawy nauki o organizacji, red. S. Marek, M. Białasiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 2. Dewalska-Opitek A., Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, [w:] Zarządzanie Zasobami Ludzkimi nr 6, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2009.
 3. Hetman. J., Mobilne przedsiębiorstwo z wykorzystaniem e-usług, http://www.web.gov.pl/g2/big/2010 _03/d39b1b0cb9a1c05668fe84729766c1e6.pdf.
 4. http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/03/m-commerce-2-liderzy-mobilnego-dostepu-do-internetui- mobilnego-e-handlu/.
 5. http://www.mi.gov.pl/files/0/1790133/SPII2temat22008.pdf.
 6. http://www2.telnic.org/brochures/tel-tech/tel-technology_pol.pdf.
 7. Januszewski A., Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 1, PWN, Warszawa 2008.
 8. Kierzokowska P., E-biznes relacje z klientem, Helion, Gliwice 2008.
 9. Kożuch B., Sasak J., Kanały komunikacyjne B2G i G2B, [w:] Multimedia w biznesie, red. L. Kiełtyka, Zakamycze, Kraków 2003.
 10. Ritzel L., The future of WWW will be mobile, http://telnic.org/newsletters/dottelegraph-mar10.html #LukasRitzel.
 11. Seda C., Sprzedaż online, Helion, Gliwice 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu