BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krasicki Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Możliwości zastosowania aplikacji internetowych w procesie realizacji łańcucha dostaw w małym i średnim przedsiębiorstwie
Opportunities of Implementation of Web-Based Applications in the Supply Chain Process in the Small and Medium-Size Enterprise
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 179-191, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Aplikacje internetowe, Łańcuch dostaw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Sieci dostaw
Internet application, Supply chain, Small business, Supply networks
Note
streszcz., summ.
Abstract
Łańcuch dostaw jest kluczowym obszarem funkcjonowania większości firm. Najczęściej przebiega przez wiele zaangażowanych podmiotów, które korzystają z własnych rozwiązań informatycznych. W związku z tym wymiana informacji wzdłuż sieci dostaw jest utrudniona. Dobrym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie w łańcuchu dostaw aplikacji internetowych, które są oparte na otwartych technologiach. Umożliwia to automatyczną wymianę informacji pomiędzy różnymi systemami i redukuje nadmiarowość oraz błędy popełniane podczas wprowadzania danych do systemów. Autor skupił się na sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ w tego rodzaju firmach często brakuje zasobów finansowych i informacyjnych, aby nowoczesne technologie mogły być skutecznie wdrożone.(abstrakt oryginalny)

Supply chain is one of core businesses in an enterprise. It embraces many enterprises, which have their own IT solutions. It makes information exchange difficult. A good solution for this problem is the implementation of Web-based applications in the supply chain. These applications are built based upon open standards. It enables automatic information exchange between different information systems and reduces redundancy and errors while data is being input into the systems. The author chooses small and medium-size enterprises, because of lack of finance and information resources in these firms, which often causes that new information technologies cannot be implemented successfully.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aplikacje internetowe, red. M. Miłosz, PTI, Warszawa 2008, s. 10.
 2. Bajaj A., Krishnan R., Analyzing models for current WWW applications using a classification space and usability metrics, Proceedings of the Workshop on the Evaluation of Modeling methods in Systems Analysis and Design (EMMSAD), in conjunction with CAiSE, 1998, June 1998.
 3. Chappel D., Jewell T., Java Web Services, O'Reilly, 2002.
 4. Chow S., PHP Web 2.0 Mashup Projects: Create Practical Mashups in PHP, Grabbing and Mixing Data from Google Maps, Flickr, Amazon, YouTube, MSN Search, Yahoo!, Last.fm, and 411Sync.com. Packt Publishing 2007.
 5. Fryźlewicz Z., Salamon A., Podstawy architektury i technologii usług XML sieci Web, PWN, Warszawa 2008.
 6. Henderson C., Skalowalne witryny internetowe, Helion, Gliwice 2007, s. 242.
 7. Jakubik K., Nie ma firmy bez aplikacji sieciowych, http://www.networld.pl/news/druk/108712/Nie.ma .firmy.bez.aplikacji.sieciowych.html, (26.10.2009).
 8. Krasicki J., Usługi sieciowe (Web Services) - korzyści zastosowania nowoczesnej architektury, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 14, red. J. Sobieska-Karpińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 82, UE, Wrocław 2009.
 9. Oprogramowanie jako usługa. mspstandard.pl, (15.06.2009).
 10. Poirier Ch.C., Bauer J., E-Supply Chain: Using The Internet To Revolutionize Your Business, Berrett- -Koehler Publishers, 2001.
 11. Przystalski K., Symfony: aplikacje internetowe, PWN, Warszawa 2009, s. 27-29.
 12. Zhang Q., E-Supply Chain Technologies and Management, Idea Group Inc., 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu