BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łysik Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Mobilne strony www jako nowy element komunikacji marketingowej
Mobile Websites as a New Tool in Marketing Communication
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 208-217, rys., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
World Wide Web (WWW), Technologie mobilne, Marketing mobilny, Urządzenia przenośne (PDA)
World Wide Web (WWW), Mobile technologies, Mobile marketing, Mobile devices
Note
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem tego artykułu jest prezentacja nowego narzędzia komunikacji marketingowej, czyli mobilnych witryn WWW. Autor stara się wskazać zalety takiego rozwiązania, a także możliwe obszary zastosowania i zwraca uwagę na zasady obowiązujące podczas tworzenia takich rozwiązań.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present the idea of mobile websites as a new tool in marketing communication. The author also wants to point out the advantages of mobile websites possible areas of application and main guidelines while creating mobile website and mobile content.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barnes S., Wireless digital advertising: Nature and implications, "International Journal of Advertising" 2002, s. 399-420.
 2. Chetan S., Herzog J., Melfi V., Mobile Advertising: Supercharge your Brand on the Exploding Wireless Market, John Wiley & Sons, Hoboken 2008.
 3. DeTienne K.B., Komunikacja elektroniczna, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
 4. Drawbaugh K., Brands in the Balance: Meeting the Challenges to Commercial Identity, "Financial Times" Prentice Hall, London 2001.
 5. Dushinski K., The Mobile Marketing Handbook, CyberAge Books, Medford 2009.
 6. Fling B., Mobile Design and Development, O'Reilly Media 2009.
 7. Gupta M.P., Sahu G.P., Salil G., Assesing impact of mobile communication on organizations: a flexibility analysis, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2009, s. 11-23.
 8. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 9. Kolbusz E., Olejniczak W., Szyjewski Z., Inżynieria systemów informatycznych w gospodarce, PWE, Warszawa 2005.
 10. Łysik Ł., Zastosowanie technologii mobilnych w marketingu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1144, AE, Wrocław 2006.
 11. Mahatanankoon P., Wen H.J., Lim B., Consumer based m-commerce: exploring consumer perception of mobile application, "Computer Standards & Interfaces" 2005, s. 347-357.
 12. Mehta N., Mobile Web Development: Building Mobile Websites, SMS and MMS Messaging, Mobile Payments, and Automated Voice Call Systems with XHTML MP, WCSS, and mobile AJAX, Packt Publishing, Birmingham 2008.
 13. MMAglobal: MMA: Mobile marketing participation tripled in '06, http://www.fiercemobilecontent. com/story/mma-mobile-marketing-participation-tripled-in-06/2007-02-05, 2007.
 14. O'Connor J., Galvin E., Evans M., Electronic Marketing: Theory and Practice for Twenty-first Century, Pearson Education Ltd, 2004.
 15. Raport 1 - Raport o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2008 roku, UKE, Warszawa, kwiecień 2009.
 16. Raport 2 - http://telepolis.pl/news.php?id=17144, marzec 2010.
 17. Raport 3 - Information Society Statistical Profiles 2009 - Europe, ITU, Genewa 2009.
 18. Raport 4 - Elektroniczna gospodarka w Polsce, red. M. Kraska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2009.
 19. Szymoniuk B., Komunikacja marketingowa: instrumenty i metody, PWE, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu