BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machura Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Łysik Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie projektem informatycznym i jego ewaluacja na przykładzie wdrożenia strony internetowej opartej na systemie zarządzania treścią joomla!
Management and Evaluation of Information Technology Project on the Example of the Implementation of Website Based on Joomla! Content Management System
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 218-227, rys., wykr., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Grupy projektowe, World Wide Web (WWW), Zarządzanie projektem, Zarządzanie treścią
Project teams, World Wide Web (WWW), Project management, Content management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Systemy zarządzania treścią pozwalają na optymalizację pracy wewnątrz grupy projektowej oraz skupienie się członków grupy projektowej na konkretnych zadaniach. Odpowiedni dobór członków zespołu i solidna struktura zadań owocuje dobrym przebiegiem prac i satysfakcjonującymi wynikami. Wnikliwa ocena projektu pomaga w procesie udoskonalania produktu i zapewnia środki do ciągłego zwiększania jakości.(abstrakt oryginalny)

Content Management Systems allow to optimize workflow inside a project group, and maintain focus-based task management. Proper team members selection and solid task mainframe result in good workflow and significant results. Thorough evaluation of the project helps in the process of product improvement and provides resources to the increase of constant quality.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baron I., O projekcie, http://kwe.wiggor.pl/index.php/o-projekcie (19.04.2009).
  2. Baron I., Poprzednie edycje, http://kwe.wiggor.pl/index.php/poprzednie-edycje (19.04.2009).
  3. Frankowski P., Ćwiczenia. Joomla!, Helion, Gliwice 2007.
  4. Zajączkowski M., Marketing-mix. Dystrybucja i promocja, LEGA 2005.
  5. Zmitrowicz K., Praca z zespołem testerów klienta, "Software Developer's Journal" nr 3, Software- Wydawnictwo 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu