BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maciejczyk Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Roll-out jako metoda wdrożeń systemów zintegrowanych
Roll-Out as a Method of Erp Systems' Implementation
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 228-234, bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Systemy zintegrowane, Systemy ERP, Metody informatyczne
Integrated system, ERP system, IT methods
Note
streszcz., summ.
Company
Scandinavian Tobacco
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie metodologii stosowanej w praktyce gospodarczej, umożliwiającej w sposób szybki, efektywny i relatywnie tani wdrożenie globalnego modelu biznesowego w danym kraju, przy zachowaniu jego wymagań prawnych oraz ładu korporacyjnego. W artykule zostały przedstawione teoretyczne założenia systemów zintegrowanych wraz z metodologią ich wdrożeń. Jako podsumowanie zaprezentowano przykład wdrożenia w firmie Scandinavian Tobacco, wraz z obszarami istotnymi z punktu widzenia projektów typu roll-out.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the methodology used in practice, which allows quick, effective and relatively cheap implementation of global model of business in every country while maintaining its legal regulations and corporate governance. The article shows theoretical basis of ERP systems including the methodology of their implementation. In the final part an example of implementation in Scandinavian Tobacco is presented. In addition, the article indicates significant and crucial areas from the roll-out project perspective.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://help.sap.com/erp2005_ehp_04/helpdata/en/80/ea89395eb58c4f9d0c3e837cf0909d/frameset.htm (04.03.2010).
 2. http://hicron.com/PL/aktualnosci/rollout_sap_w_scandinavian_tobacco/19 (03.04.2010).
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Metodyka (03.04.2010).
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Planowanie_zasob%C3%B3w_przedsi%C4%99biorstwa (03.04.2010).
 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zintegrowany_system_informatyczny (03.04.2010).
 6. http://www.bedemiecsap.pl/korporacyjny_standard_sap.html (03.04.2010).
 7. http://www.icg.pl/sap/pl/oferta/rozwiazania/rollout-sap/ (03.04.2010).
 8. http://www.img.pl/International_roll_out_roll_in___PL.IMG?ActiveID=2432 (04.03.2010).
 9. Jones R., Zarządzanie projektami - sztuka przetrwania, MT Biznes 2009.
 10. Kęstowicz G., Roll-out SAP wyzwaniem organizacyjnym, Materiały wewnętrzne BCC, 2008.
 11. Lasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi, PWN, Warszawa 2006.
 12. Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2009.
 13. Słownik terminologii logistycznej, ILiM, Seria: Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.
 14. Waćkowski K., Chmielewski J., Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi - poradnik dla menedżerów, Helion, Gliwice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu