BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Melaniuk Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Modelowanie symulacyjne stochastycznych procesów logistycznych
Simulation Modelling of Stochastic Logistic Processes
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 243-251, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Logistyka, Modelowanie symulacyjne, Procesy stochastyczne, Symulacja
Logistics, Simulation modelling, Stochastic processes, Simulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje zastosowanie modelowania symulacyjnego do optymalizacji funkcjonowania procesów logistycznych. Przedstawiona została problematyka procesów logistycznych, modelowania symulacyjnego oraz procesów stochastycznych. Pokazany został model symulacyjny, którego celem jest optymalizacja zapasów w przykładowej hurtowni. Jako narzędzie symulacji wykorzystany został arkusz kalkulacyjny (MS Excel). Przedstawiona w pracy sieć działań dla problemu symulacji pracy hurtowni może zostać wykorzystana do utworzenia program komputerowego w dowolnym języku programowania.(abstrakt oryginalny)

This article outlines the problem of simulation modelling of stochastic processes. The author defines the issue of logistic processes, simulation modelling and stochastic processes. Then there is presented the simulation model of stock optimization in the warehouse. The simulation model is presented by means of spreadsheet (MS Excel) tool. This paper also shows a flowchart of simulation model that enables to build computer programme using any computer language.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, Vizja Press&IT, Warszawa 2009.
  2. Bozarth C., Handfield R., Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007.
  3. Evans J., Spreadsheets as a Tool for Teaching Simulation, www.unalmed.edu.co/~faherrer/IBR/M3_ Riesgo/LEC_Spreadsheets_as_a_Tool_for_Teaching_Simulation.pdf (15.02.2010).
  4. Fishman G., Symulacja komputerowa. Pojęcia i metody, PWE, Warszawa 1981.
  5. Ingolfsson A., Grossman T., Graphical Spreadsheet Simulation of Queues, http://archive.ite.journal. informs.org/Vol2No2/IngolfssonGrossman/ (15.02.2010).
  6. Mielczarek B., Symulacja za pomocą arkusza kalkulacyjnego, [w:] Metody symulacyjne w badaniu organizacji i dydaktyce menedżerskiej, red. A. Balcerak, W. Kwaśnicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, s. 217-230.
  7. Naylor T., Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1975.
  8. Pecherska J., Merkuryev Y., Teaching Simulation with Spreadsheets, www.comp.glam.ac.uk/ASM TA2005/Proc/pdf/edu-04.pdf (15.02.2010).
  9. Zieliński R., Generatory liczb losowych, WNT, Warszawa 1972.
  10. Zieliński R., Metody Monte Carlo, WNT, Warszawa 1970.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu