BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Ryzyko systemów informatycznych a zarządzanie ciągłością działania w organizacji (Business Continuity Management)
Information Systems Security Risk and Business Continuity Management in an Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 263-273, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Systemy informatyczne, Ryzyko, Ciągłość biznesowa, Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, Zarządzanie ryzykiem
Computer system, Risk, Business continuity, Teleinformation systems security, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie ciągłością działania to podejście do prowadzenia działalności organizacji w sposób pozwalający na utrzymanie ustalonego poziomu dostarczania produktów lub świadczenia usług, gdy mamy do czynienia z zakłóceniami procesów biznesowych w organizacji. Zapewnianie ciągłości działania jest silnie powiązane z problematyką zarządzania ryzykiem operacyjnym i zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie te zagadnienia zaś są elementem kompleksowego zarządzania jakością w działalności organizacji, a powiązanie systemów bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów wyszukiwania elementów ryzyka w działalności całej organizacji. Artykuł przedstawia tematykę zarządzania ciągłością działania w kontekście ryzyka systemów informatycznych oraz prezentuje mało znany standard zarządzania ciągłością działania BS 25999.(abstrakt oryginalny)

Business Continuity Management is an approach to business, which allows to maintain the agreed level of products or services supply, when the organization has to deal with the disruption of business processes. Ensuring business continuity is closely linked to the issues of operational risk management and information security management. All these issues are a part of a complex quality management system in the organization. Information security and business continuity systems are one of the most effective ways to find the elements of risk in the entire organization. This article discusses the problem of business continuity management in the context of information systems security risks and presents a less well known business continuity management standard - BS 25999.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. BS 25999-1: 2006: Business continuity management. Code of practice.
 2. BS 25999-2: 2007: Specification for business continuity management.
 3. BSI Management Systems Polska Sp. z o.o.: BS 25999 - Ciągłość biznesowa http://www.bsigroup. pl/pl/Auditowanie-i-certyfikacja/Systemy-zarzadzania/Normy-i-programy/BS-25999/.
 4. Centrum bezpieczeństwa: BS 25999-2 http://centrum.bezpieczenstwa.pl/content/view/1046/16/.
 5. Centrum bezpieczeństwa: BS 25999 http://centrum.bezpieczenstwa.pl/content/view/348/16/.
 6. DGA - doradca bezpieczeństwa: Zarządzanie ciągłością działania (BS 25999) http://security.dga. pl/page.php?13.
 7. Janas B., Perłowski W., Od planów ciągłości działania do bezpieczeństwa informacji, Akademia Wiedzy BCC, http://lepszybiznes.org/pad_files/aw_files/366_AW_SZBI_20070831.pdf, 2007.
 8. Kaczmarek T.T., Ćwiek G., Ryzyko kryzysu a ciągłość działania, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009.
 9. Liderman K., Normy i standardy z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego, [w:] Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki WAT nr 26/2009, Warszawa 2009.
 10. PN-ISO/IEC 27001:2007: Technika informatyczna - Techniki bezpieczeństwa - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji - Wymagania.
 11. PN-ISO/IEC-17799:2007: Technika informatyczna - Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 12. Polaczek T., Business Continuity & Disaster Recorvery http://www.outsourcing.com.pl/888,za rzadzanie_ciagloscia_dzialania_organizacji_w_sytuacji_krytycznej.html.
 13. Staniec I., Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 14. Witryna firmy ISecMan - Zarządzanie ciągłością działania, http://isecman.org/wydarzenia/258- BCM___Zarzadzanie.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu