BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi), Hernes Marcin (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Wykorzystanie systemów informatycznych klasy Manufacturing Execution Systems we wspomaganiu zarządzania
Using Manufacturing Execution Systems Class Information Systems in Management Support
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 274-284, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Systemy wspomagania zarządzania, Informatyczne systemy zarządzania, Systemy informatyczne
Management support systems, Management Information Systems, Computer system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono problematykę zastosowania systemów informatycznych klasy Manufacturing Execution Systems we wspomaganiu zarządzania. W pierwszej części zwrócono uwagę na systemy informatyczne, które pozwalają na wspomaganie zarządzania ich ewolucją, na systemy wspierające produkcję oraz na problem z integracją tych systemów. W dalszej części przedstawiono system informatyczny klasy MES, omówiono jego cechy i rolę, jaką pełni w zarządzaniu produkcją.(abstrakt oryginalny)

A problem of using Manufacturing Execution Systems in management support is presented in this article. In the first part of the work attention is paid to information systems, which can help in management, their evolution, manufacturing support systems and a problem with integrating these systems. The second part of the article presents a MES class information system, its characteristics and its role in the manufacturing management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Advanced manufacturing execution system for solar manufacturing, Camstar Systems, Charlotte 2007.
 2. Broel-Plater B., Układy wykorzystujące sterowniki PLC. Projektowanie algorytmów sterowania, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 3. Domagalska A., Digital librares exploitation, konferencja "Multimedia and Network Information Systems", MISSI 2006, Wrocław 2006.
 4. Dudycz H., Rozwój systemów informatycznych w kierunku inteligentnych systemów klasy ERP, w: Informatyka ekonomiczna. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2006.
 5. Hadjimichael B., Manufacturing execution systems integration and intelligence, Department of Electrical and Computer Engineering, McGill University, Montreal 2004.
 6. Jakuszewski R., Programowanie systemów SCADA Proficy HMI/SCADA iFix, Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Warszawa 2007.
 7. Kisielnicki J., MIS systemy informatyczne zarządzania, Wydaw. Placet, Warszawa 2008.
 8. Landvater D.V., Gray Ch.D., MRP II Standard System. A handbook for manufacturing software survival, Oliver Wight Limited Publications Inc., Essex Junction, Vermont, USA, 1989.
 9. Manufacturing execution system, Satyam Computer Services, Chacala 2007.
 10. Manufacturing execution system, 2005, www.c-lon.com.pl.
 11. McClellan M., Introduction to manufacturing execution systems, MES Conference and Exposition, Baltimore 2001.
 12. Radomiak I., Analiza porównawcza wybranych narzędzi Business Intelligence wspomagających systemy CRM, w: Informatyka ekonomiczna. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, AE, Wrocław 2006.
 13. Skura K., Smalec Z., Integracja systemów informatycznych w automatyzacji systemów produkcyjnych, "Pomiary, Automatyka, Robotyka" 2005, nr 7-8.
 14. Sobieska-Karpińska J., Hernes M., Value of information and distributed decision support system, w: Informatics for distributed business and decision-making environments: Creating information system ecology, red. M. Pańkowska, IGI Global, Hershey-New York 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu