BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobińska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Idzikowski Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Analiza funkcjonalności wybranych narzędzi it jako instrumentów wspierających przepływy wiedzy
Analysis of Chosen it Tools Functionality as Instruments Supporting Knowledge Transfer
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 285-292, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie czasem pracy, Zarządzanie informacją, Technologia informacyjna
Knowledge management, Working time management, Information management, Information Technology (IT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł składa się z trzech części. Pierwsza część dotyczy modelowego ujęcia zarządzania wiedzą i wspierających go systemów zarządzania w czasie, w drugiej przedstawiono dwa narzędzia zarządzania informacją wspierające przepływy wiedzy, natomiast ostatnia część to analiza porównawcza i model implementacji systemu, które stanowią podsumowanie podjętej problematyki.(abstrakt oryginalny)

The article contains three elements. The first one shows the model of knowledge management and support system of time management. The second one shows two tools for information management that support knowledge transfer. The third element is the summary of presented tools and a comparative analysis of them.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bannewicz M., Coaching, czyli restauracja osobowości, G+J Gruner+Jahr , Warszawa 2008.
 2. Blanchard K., Shula D., Coaching: prowadź swoją drużynę ku zwycięstwu, MT Biznes, Warszawa 2009.
 3. Covey F., Najpierw rzeczy najważniejsze, MEDIUM, Poznań, 1998.
 4. Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.
 5. Covey S.R., 8. Nawyk, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 6. http://www.microsoft.com/online/pl-pl/products.mspx (16.02.2010).
 7. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, AE, Wrocław 2005.
 8. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1999.
 9. Richter F.J., Vettel K., Succesful joint ventures in Japan: transferring knowledge through organizational learning, "Long Range Planning", June 1995, vol. 28, no. 3.
 10. Starr J., Coaching, procesy, zasady, umiejętności, PWE, Warszawa 2005.
 11. Tomasz T., IT w firmie, Helion, Gliwice 2004.
 12. Vickers A., Bavister S., Coaching, Helion, Gliwice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu