BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szweda Franciszek (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA w Chorzowie), Joachimski Adam (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych SA w Chorzowie), Leszczyńska Maja (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Możliwości implementacji zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie przetwórczym na przykładzie systemu IMPULS 5 BPSC SA
The Implementation of Integrated Information System in the Food Processing Company on the Example of IMPULS 5 BPSC SA
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 311-325, rys.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Zintegrowane systemy informatyczne, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Przemysł spożywczy, Przemysł mięsny
Information integrated system, Enterprise Resource Planning (ERP), Food industry, Meat industry
Note
streszcz., summ.
Company
BPSC SA
Abstract
Przedsiębiorstwa przetwórcze produkcji spożywczej, a szczególnie branży mięsnej, charakteryzują się z jednej strony dużą dynamiką procesów wewnętrznych (głównie przetwórczych), z drugiej zaś koniecznością ich szczegółowej rejestracji. Wdrożenie w nich zintegrowanych systemów informatycznych stanowi duże wyzwanie dla producentów tego rodzaju systemów. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest prezentacja doświadczeń wdrożeniowych firmy BPSC SA dotyczących firm branży mięsnej.(abstrakt oryginalny)

The requirements of ERP systems before they are implemented in enterprises, are generally well defined, especially in the areas of economics and logistics. The arrangement of business processes within a company, using such tools as ERP system leads to obtaining of tangible financial benefits in the company, both in the short and long term. This article presents all benefits gained by the food processing company after the implementation of Impulse 5. The case shows only a part of the opportunities and the use of ERP systems for the smooth and efficient management.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu