BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Organizacyjne i techniczne uwarunkowania wykorzystania aplikacji SAAS w przedsiębiorstwach partnerskich
Technical and Organizational Aspects of SAAS (Software As A Service) Application in Partnership Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 326-334, rys., bibliogr. 5 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Relacje partnerskie, Przedsiębiorstwo, Model SaaS
Partner relationships, Enterprises, SaaS Model (Software as a Service)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano przedsiębiorstwa partnerskie jako idealne środowisko wykorzystania aplikacji SaaS. W pierwszej części skupiono się na istocie technologii SaaS oraz korzyściach płynących z jej zastosowania. W dalszej części artykułu zaprezentowane zostały organizacyjne i techniczne wymogi, jakie należy spełnić, aby przedsiębiorstwa partnerskie mogły w pełni korzystać z tego typu aplikacji. Praktycznym przykładem zastosowania technologii SaaS jest koncern Akzo Nobel. Przedsiębiorstwo to oraz stosowane rozwiązania SaaS przedstawiono w ostatniej części artykułu.(abstrakt oryginalny)

The article presents partnership enterprises as an ideal area of using SaaS application. The first part of the article focuses on the essence of SaaS technology and benefits resulting from its application. The next part presents technical and organizational requirements which are necessary in order partnership enterprises are able to fully use this kind of application. A practical example of SaaS technology application is 'Akzo Nobel' consortium. This enterprise and SaaS adapted solutions are presented in the last part of the article.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://akzonobel.com.
  2. http://www.schonox.pl/.
  3. Materiały szkoleniowe Schonox Polska.
  4. Romanowska M., Trocki M., Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa 2002.
  5. Waszczuk P., Cloud computing i SaaS spowszednieją w ciągu pięciu lat, http://computerworld.pl 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu