BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicki Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zakres informacyjny i opis funkcjonalny portalu internetowego gminy
Range of Information and Functional Description of District Web Site
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 335-342, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Portale internetowe, Gmina, Miasto
Web portals, District, City
Note
streszcz., summ.
Abstract
Internet staje się coraz ważniejszym narzędziem w kontaktach między samorządami a mieszkańcami gmin i miast. Wygląd oraz funkcjonalność stron internetowych miast i gmin stanowi obecnie najważniejszy czynnik warunkujący prawidłowość tej komunikacji. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu informacyjnego oraz funkcjonalnego portalu internetowego gminy lub miasta.(abstrakt oryginalny)

Internet is becoming an increasingly important tool in the communication between local governments and the inhabitants of districts and cities. Nowadays the look and usability of city and district web sites is the most critical factor of government-inhabitants communication. The purpose of this paper is to suggest the basic range of information and a functional description of district or city web sites.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Biuletyn_Informacji_Publicznej.
 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/EPUAP.
 3. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmina.
 4. http://pl.wikipedia.org/wiki/Mikroblog.
 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Portal_internetowy.
 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/RSS.
 7. http://pl.wikipedia.org/wiki/System_Informacji_Geograficznej.
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Web_2.0.
 9. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, red. Józef Oleński, Halina Dmochowska, Wydawnictwo Głównego Urzędu Statystycznego, Warszawa 2009.
 10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (DzU z dnia 28 października 2005 r.).
 12. Strona oficjalna Biuletynu Informacji Publicznej, http://www.bip.gov.pl/.
 13. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU 2001 nr 112, poz. 1198).
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu