BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Monika (Uniwersytet Gdański)
Title
Analiza stron internetowych kategorii handel i generacja prowadzenia
Analysis of Web Sites of Commerce and Lead Generation Categories
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 343-351, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Handel elektroniczny, Witryny internetowe, Technologia informacyjna
e-commerce, Internet websites, Information Technology (IT)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł stanowi propozycję zastosowania najnowszych osiągnięć technologii informatycznej w zakresie analityki stron internetowych na potrzeby biznesu. Autorka czyni to poprzez wytypowanie czterech podstawowych kategorii stron internetowych, by zająć się zwłaszcza dwiema najbardziej popularnymi wśród polskich podmiotów gospodarczych, jakimi są handel i generacja prowadzenia. Dla tych kategorii wyselekcjonowano te spośród kluczowych mierników analizy, które umożliwią zebranie istotnych informacji biznesowych, dając firmom pełen obraz interakcji klientów z ich firmowymi serwisami internetowymi. W konsekwencji dla zainteresowanych organizacji gospodarczych będą to wskazówki możliwości i sposobów efektywnego wpływania na podniesienie satysfakcji klientów, a co za tym idzie na zwiększenie konkurencyjności i dochodowości firmy.(abstrakt oryginalny)

This article is the proposal for the application of information technology in the field of web analytics for business. It does this through the selection of four basic categories of sites, in particular to address the two most popular among Polish firms, such as Commerce and Lead Generation. For these categories there were selected among key analysis metrics those that will gather relevant business information, giving companies a complete picture of customers interactions with their corporate Internet web services. Consequently, for interested business organizations they show the possibilities and ways of effective influence on the increase of customers satisfaction and hence on the increase of competitiveness and profitability of the company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Avinash A., Bounce Rate: Sexiest Web Metric Ever?, http://www.mpdailyfix.com 2009.
 2. Burby J., Build a Solid Foundation With Key Performance Indicators, http://www.clickz.com 2009.
 3. Greenfield M., Use Web Analytics to Improve Profits for New Year: Focus on four key statistics, http://www.practicalecommerce.com 2009.
 4. FoundPages, Increasing Conversion Rates, http://www.foundpages.com/calgary-internetmarketing 2009.
 5. Kaushik A., Excellent Analytics, Measure the Real Conversion Rate & Opportunity Pie, http://www .kaushik.net 2009.
 6. Mason N., Customer Loyalty Improves Retention, http://www.clickz.com 2009.
 7. McFadden C., Optimizing the Online Business Channel with Web Analytics, http://www.webanalytic sassociation.org 2009.
 8. Peterson E.T., Average Order Value, Analytics Demystified Blog Website, http://webanalyticsdemy stified.com 2009.
 9. Peterson E.T., Web Analytics Demystified, http://webanalyticsdemystified.com 2009a.
 10. WebSideStory, Use of Key Performance Indicators in Web Analytics, www.4everywhere.com /documents/KPI.pdf 2008.
 11. Young D., Increases Conversion Rates, Average Order Value and Loyalty. Practical Ecommerce, http://www.practicalecommerce.com/articles 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu