BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygała Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane problemy rachunku ekonomicznego na potrzeby zarządzania infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa
Some Problems of Business Performance Measurement for the Needs of It Infrastucture Management
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (18), 2010, nr 119, s. 360-369, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Systemy informacyjne w zarządzaniu. Zastosowania praktyczne
Keyword
Rachunek ekonomiczny, Infrastruktura informatyczna, Zarządzanie, Informatyzacja przedsiębiorstwa
Economic calculation, IT infrastructure, Management, Computerization of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano wybrane problemy rachunku ekonomicznego odnoszącego się do zarządzania szeroko rozumianą infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa. Autor analizuje wybrane problemy w tym obszarze z trzech perspektyw: 1) metodologii rachunku ekonomicznego; 2) organizacji rachunku ekonomicznego; 3) technologii wspomagających prowadzenie tego rachunku. Wspomniane perspektywy stanowią, zdaniem autora, o skuteczności rachunku w praktyce przedsiębiorstw, tym bardziej, że dostrzega on istnienie zależności między wspomnianymi perspektywami.(abstrakt oryginalny)

The paper presents some problems of business performance measurement related to the information technology infrastructure management issues. The analysis is performed from three perspectives: 1) performance measurement methodology, 2) performance measurement organization, 3) technology supporting the measurement. According to the author the mentioned perspectives determine the effectiveness of business performance measurement practice the more so because he notices the relations among these perspectives.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Andresen J., How to select an IT evaluation method - in the context of construction, CIB w78 conference 2002, Aarhus School of Architecture, 12-14 June 2002, http://itc.scix.net/data/works/att/ w78-2002-16.content.pdf (24.02.2010).
 2. Bannister F., Remenyi D., Value perception in IT investment decisions, "Electronic Journal of Information Systems Evaluation"1999, issue 2.
 3. Dudycz H., Dyczkowski M., Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, AE, Wrocław 2006.
 4. Gartner, Gartner EXP Worldwide Survey of Nearly 1,600 CIOs Shows IT Budgets in 2010 to be at 2005 Levels, http://www.gartner.com/it/page. jsp?id=1283413/ (24.02. 2010).
 5. Gruman G., 2010 CIO priorities shift to lightweight services, virtualization, "InfoWorld", January 19, 2010, http://www.infoworld.com/d/adventures-in-it/2010-cio-priorities-shift-lightweight-services-vir tualization-453.
 6. Posthumusa S., von Solms R., IT oversight: an important function of corporate governance, Computer Fraud & Security, vol. 2005, issue 6, June 2005, s. 11-17.
 7. Słownik ekonomiczny PWN, http://biznes.pwn.pl/haslo/3965155/rachunek-ekonomiczny.html (24.02.2010).
 8. Remenyi D., Money A., Sherwood-Smith M., Irani Z., The Effective Measurement and Management of IT Costs and Benefits, second edition, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 9. Tuebner R.A., Framework for Assessing IT fitness: Conceptual Insights and Empirical Evidence from the ABC Project, ERCIS, Munster 2005.
 10. Willcocks L., Graeser V., Delivering IT and e-Business Value, Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 11. Zygała R., Główne problemy zarządzania kosztami informatyki, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 10. Wybrane zagadnienia, red. A. Nowicki, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, AE, Wrocław 2007, s. 207-216.
 12. Zygała R., Kompleksowy pomiar efektywności systemów informatycznych Cobit 4.0, Materiały konferencji: XVIII Górska Szkoła PTI Szczyrk, 19-22.06.2006.
 13. Zygała R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, AE, Wrocław 2007a.
 14. Zygała R., Wybrane uwarunkowanie wdrożenia informatycznej karty wyników, [w:] Informatyka w gospodarce globalnej. Problemy i metody, red. J. Kisielnicki, J.K. Grabara, J.S. Nowak, WN-T, Warszawa-Szczyrk 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu