BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marszk Adam (Politechnika Gdańska, doktorant)
Title
Rynki akcji w krajach wschodzących
Source
Ekonomia Międzynarodowa, 2011, nr 2, s. 16-23, rys., tab., bibliogr. s. 23
Keyword
Rynek akcji, Międzynarodowe rynki finansowe, Rynki wschodzące
Equity market, International financial markets, Emerging markets
Abstract
Rynki wschodzące stały się na początku XXI wieku niezwykle ważną częścią światowej gospodarki, w tym również międzynarodowych rynków finansowych. Inwestycje na rynkach wschodzących przyciągają inwestorów możliwością osiągnięcia wysokich zysków, związanych ściśle z wysokim tempem wzrostu gospodarczego, ale konieczne jest również uwzględnienie wielu czynników ryzyka w znacznym stopniu wynikających z odmiennej w stosunku do krajów rozwiniętych struktury i poziomu rozwoju rynków finansowych. Celem tego artykułu jest charakterystyka najważniejszych cech rynków akcji w krajach określanych jako rynki wschodzące, w tym analiza zróżnicowania stopni rozwoju giełd oraz zmian na rynkach akcji krajów wschodzących w ciągu ostatnich kilkunastu lat. W artykule zostanie również pokazana rola emisji akcji wśród całości źródeł finansowania, w szczególności w zestawieniu z emisją obligacji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. van Agtmael A. (2007), The Emerging Markets Century, Free Press, London.
 2. Bekaert G., Harvey C., Lundblad C. (2001), Emerging equity markets and economic development, Journal of Development Economics, Vol. 66.
 3. Bunda I., Hamann A., Lall S. (2010), Correlations in Emerging Market Bonds: The Role of Local and Global Factors, IMF Working Paper, 01/2010.
 4. Derrabi M., Leseur M. (2003), Global Asset Allocation: Risk and Return on Emerging Stock Markets, Association Française de Finance, Paris.
 5. El Hedi Arouri M., Jawadi F., Nguyen D.K. (2010), The Dynamics of Emerging Stock Markets, Physica-Verlag, Berlin.
 6. Harvey C. (1995), The Risk Exposure of Emerging Equity Markets, World Bank Economic Review, Vol. 9/1995.
 7. Harwood A., Litan R., Pomerleano M. (1999), Financial Markets & Development: The Crisis in Emerging Markets, Brookings, Washington.
 8. International Monetary Fund (2010), Global Financial Stability Report: Sovereigns, Funding and Systematic Liquidity, International Monetary Fund, Washington D.C.
 9. Miklaszewski S. (red. nauk.) (2007), Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym, Wyd. Difin, Warszawa.
 10. Sławiński A. (2006), Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. World Federation of Exchanges (2011), Time Series, serwis internetowy world-exchanges.org, www.world-exchanges.org/statistics/ [data dostępu: 12.06.2011].
Cited by
Show
ISSN
2082-4440
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu