BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej
Business Valuation Standards in the World and Future Polish Business Valuation Standard
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 394-403, tab., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Keyword
Standardy wycen biznesowych, Wycena przedsiębiorstwa, Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb prywatyzacji, Metody wyceny przedsiębiorstwa, Standardy
Business valuation standards, Enterprise valuation, Valuation of companies for privatization, Business valuation method, Standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano podobieństwa i różnice pomiędzy wybranymi ośmioma standardami wyceny biznesowej oraz określono wytyczne dla przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej.(abstrakt oryginalny)

The article presents the similarities and differences between eight business valuation standards and sets guidelines for the future Polish business valuation standard.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Biela A., Metodologia wyceny przedsiębiorstw w warunkach tworzenia się rynku kapitałowego, Norbertinum, Lublin 2000.
 2. Borowiecki R., Wycena przedsiębiorstw, AE, Warszawa-Kraków 1992.
 3. European Valuation Standards 2009, Sixth Edition, The European Group of Valuers' Associations.
 4. Fierla A., Wycena przedsiębiorstwa metodami dochodowymi, SGH, Warszawa 2008.
 5. Gajdka J., Metody wyceny przedsiębiorstwa, [w:] Vademecum prywatyzacji II, Poltext, Warszawa 1992.
 6. Independent Business Valuation Engagements, Institute of Chartered Accountants of New Zealand, 2003.
 7. International Valuation Standards, International Valuation Standards Council, 2007.
 8. Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa. Przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Kasiewicz S., Mączyńska E., Metody wyceny wartości bieżącej przedsiębiorstwa, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999.
 10. Kufel M., Metody wyceny przedsiębiorstwa, Park, Bielsko-Biała 1992.
 11. Kur J., Determinanty wartości przedsiębiorstwa i nieruchomości w warunkach transformacji, AE, Poznań 2000.
 12. Lieberman M.J., Anderson D., Will the real business valuation standards please stand up?, The CPA JOURNAL, January 2008.
 13. Malinowska U., Wycena przedsiębiorstwa w warunkach polskich, Difin, Warszawa 2001.
 14. Mączyńska E., Wycena przedsiębiorstw. Zasady, procedury, metody, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.
 15. Mard M.J., Hitchner J.R., Hyden S.D., Valuation for Financial Reporting, Wiley, Hoboken, NJ, 2007.
 16. Melich M., Tuzimek R., Metoda porównawcza, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki - perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006.
 17. Professional Standards, National Association of Certified Valuation Analysts, May 2002.
 18. Stanbury J., Take American lead on business valuation. The UK needs a single body to develop a cohesive approach to standards and education, "Financial Times" 2006, May 15, London.
 19. Standard No. 110, The Canadian Institute of Chartered Business Valuators, June 2007.
 20. Szczepankowski P., Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 21. The Hong Kong Business Valuation Forum. Business Valuation Standards, The Hong Kong Business Valuation Forum, November 2005.
 22. Valuation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset. Statement on Standards for Valuation Services, American Institute of Certified Public Accountants, New York, June 2007.
 23. Valuation Services, Accounting Professional and Ethical Standards Board, July 2008.
 24. Szablewski A., Tuzimek R. (red.), Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005.
 25. Zarzecki D., Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
 26. Zarzecki D., Teoria i praktyka metod dochodowych w wycenie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu