BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałowski Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Czynniki sukcesu organizacji współczesnych przedsiębiorstw
Success Factors of Modern Organizations
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 519-530, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Organizacja, Sukces przedsiębiorstwa, Teoria organizacji i zarządzania
Organisation, Success of the company, Theory of organization and management
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W ramach niniejszego artykułu, autor podjął się badania przesłanek sukcesu współczesnych organizacji przedsiębiorstw, które funkcjonują w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Złożoność obecnego otoczenia wskazała potrzebę uaktualnienia dotychczasowych podejść wobec tego zagadnienia i budowy nowej klasyfikacji tych czynników. Ponadto, autor klasyfikując czynniki sukcesu współczesnych organizacji przedsiębiorstw, przeciwstawił podejście zachodnich organizacji w tym zakresie z polskimi. (abstrakt oryginalny)

In the context of the article, the author undertook the research of the factors for success of modern business organizations that operate in a dynamically changing environment. The complexity of the environment identified a need to upgrade the existing approaches to this issue and the construction of a new classification of these factors. In addition, the author classifying factors for success of modern business organizations, compares western organizations approach in this regard with the Polish ones. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bennis, W., Goleman, D., O'Toole, J. (2009), Przejrzystość w biznesie. Szczerość, zaufanie, jasne zasady. Warszawa: MT Biznes sp. z o.o.
 2. Birkinshaw, J. (2002), The Art of Swedish Management. Business Strategy Review.
 3. Bojańczyk, M. (2013), Niestabilna gospodarka, upadek zaufania i co dale? Wizjonersi i prepersi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie.
 4. Daft, R.I., Murphy, J., Willmott, H. (2010), Organisation Theory and Design. South-Western Cengage Learning.
 5. Denning, S. (2012), Radykalna rewolucja w zarządzaniu, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 6. Drucker, P.F. (2011), Praktyka zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.
 7. Fołtyn, H. (2007), Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Key Test.
 8. Grassl, W. (2010), Aquinas on Management and its Development, Journal of Management Development, Vol. 29, No. 7/8.
 9. Hamel, G., Breen, B. (2008), Zarządzanie jutra. Jakie jest twoje miejsce w przyszłości. Harvard Business School Press.
 10. Kietliński, K., Reyes, V.M., Oleksyn, T. (2005), Etyka w biznesie i zarządzaniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza.
 11. Kieżun, W. (1998), Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Krzakiewicza, K. (red.) (2008), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 13. Łapiński, K., Peterlik, M., Wyżnikiewicz, B. (2014), Szara strefa w polskiej gospodarce. Warszawa: IBnGR.
 14. Neilson, G.L., Martin, K.L., Powers, E. (2009), Jak z powodzeniem wdrożyć strategię. Harvard Business Review.
 15. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2005), Przyszłość konkurencji, Warszawa: PWE.
 16. Pawlak, Z., Smoleń, A. (2008), Organizacja firmy. Projektowanie, budowa, usprawnienia, Warszawa: Poltext.
 17. Robbins, S.P., Coulter, M. (2005), Management. Eight Editions. Pearson Education International.
 18. Tengblad, S. (2006), Is There a 'New Managerial Work'? A Comparison with Henry Mintzberg's Classic Study 30 Years Later. Journal of Management Studies, Vol. 43.
 19. Whittington, R., Mayer, M. (2002), The European corporation. Strategy, structure and social science. Oxford University Press.
 20. http://www.transparency.org/cpi2014/results (27.01.2015).
 21. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_374_fact_pl_pl.pdf
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu