BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tundys Blanka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Implikacje światowego kryzysu gospodarczego na działalność sektora TSL w Polsce - wybrane zagadnienia
The Implications of the Global Economic Crisis on the Activities of the Logistics Sector in Poland - Selected Issues
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 113, s. 963-978, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Ekonomia
Keyword
Usługi logistyczne, Transport, Magazynowanie, Analiza rynku
Logistic services, Transport, Storage, Market analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalne powiązanie dostaw powoduje odczuwalne zmiany na lokalnym rynku zarówno w znaczeniu pozytywnym, jak i negatywnymi. Kryzys gospodarczy objął swym zasięgiem wszystkie regiony świata, a wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące gospodarkę jednoznacznie wskazują, iż załamanie rynku finansowo-bankowego wpłynęło na spowolnienie i wyhamowanie rynku usług oferowanych przez branżę TSL. W prezentowanych rozważaniach szczególną uwagę zwrócono na analizę sytuacji na rynku TSL w Polsce. W artykule zbadano wpływ kryzysu na branżę transportową i rynek powierzchni magazynowej w Polsce. Zebrane i zaprezentowane dane statystyczne pozwalają na ocenę zmian rynku w ciągu ostatnich trzech lat. (abstrakt oryginalny)

Global connections in the supply chain bring about palpable changes in a local market, both positive and negative. The economic crisis has hit all regions. Market indicators have shown that the collapse of the banking and finance markets has also a big influence on the transport shipping, logistics market as well as the services which this market offers. This report presents indicators of crisis on transport and storage markets. The collected and analyzed statistical data enable you to look at the market over the last 3 years. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. "Biuletyn Statystyczny" 2010, nr 2 (628).
 2. Brdulak H., Polski rynek TSL w 2007, http://www.rp.pl.
 3. Colliers International, Przegląd rynku nieruchomości, Polska 2010.
 4. Grzelakowski A.S., Kryzys w sektorze TSL jego przyczyny i uwarunkowania oraz przejawy i skutki, materiały z X Kongresu Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Kazimierz Dolny, 23.04.2009, http://www.pisil.pl.
 5. Grzybowski M., Transport morski w warunkach recesji gospodarczej, "Logistyka" 2001, nr 1.
 6. Mały rocznik statystyczny Polski 2008, GUS, Warszawa 2009.
 7. Mały rocznik statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2010.
 8. Mańkowski C., Krajowy rynek usług TSL w warunkach ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego, "Logistyka" 2001, nr 1.
 9. Neider J., Transport w Polsce, "Logistyka" 2001, nr 1.
 10. Polski rynek TSL w 2008, "Rzeczpospolita", 19.06.2010.
 11. Przybylski R., Co najmniej stabilizacja, "Rzeczpospolita", 25.03.2010.
 12. Raport o rynku nieruchomości w Polsce, wiosna 2010, Marketbeat Publikacja Cushman & Wakefield Polska, Warszawa 2010.
 13. "Rynek kolejowy PLUS - statystyki i analizy" 2009, nr 4.
 14. Rynek powierzchni magazynowych w Polsce 2009, Business Briefing Cushman & Wakefield, styczeń 2010.
 15. Transport drogowy. W ciągu roku przewozy spadły o ponad 30%, "Gazeta Prawna", 27.11.2009.
 16. Transport wyniki działalności 2008, GUS, Warszawa 2009.
 17. Zakrzewska-Krzyś H., Analiza rynku TSL, "Twój Biznes", http://www.twojbiznes.infor.pl.
 18. http://www.rynek-kolejowy.pl/analizy.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu