BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Rozwój organizacji a proces przedsiębiorczości
Organisation's Development and Entrepreneurship Process
Source
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 696-707, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rozwój przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości
Enterprise development, Entrepreneurship, Entrepreneurship development
Note
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstract
W artykule postawiono, pytanie czy sposobności i procesy przedsiębiorcze związane z ich wykorzystywaniem mogą stanowić źródło rozwoju organizacji i poddano analizie związek rozwoju organizacji i procesu przedsiębiorczości. Omówiono różne koncepcje procesu przedsiębiorczości, w tym koncepcje utożsamiające przedsiębiorczość z poszukiwaniem i wykorzystywaniem sposobności oraz tworzeniem organizacji, oraz koncepcje przedsiębiorczości korporacyjnej. Zaproponowano ujęcie przedsiębiorczości jako cyklicznego procesu. Przyjąwszy założenie o wpływie przedsiębiorczości, a w szczególności sposobności na powstawanie oraz rozwój organizacji, zaproponowany został spiralny model przedstawiający rozwój organizacji w kontekście procesu przedsiębiorczości. Podjęto także próbę powiązania etapów rozwoju organizacji z etapami procesu przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

The question, whether the entrepreneurial opportunities and processes of exploring them, can be the source of organisation's development was asked in the article, as well as relationship of organisation's development and entrepreneurial process was analysed. The concepts of entrepreneurial process was discussed, including concepts of entrepreneurship as exploration and exploitation of opportunities and creating enterprises, and the concept of corporate entrepreneurship. The idea of entrepreneurship as a cycled process was introduced. Basing on assumption about the impact of entrepreneurship, in particular about opportunities' influence on creation and development of organisations, the spiral model presenting organisation's development in context of entrepreneurial process was proposed. Additionally, the attempt to link stages of organisation's development with stages of entrepreneurial process was made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bolesta-Kukułka, K. (1995). Świat organizacji, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Brown, T.E., Davidsson, P., Wiklund, J. (2001). An operationalization of Stevenson's conceptualization of entrepreneurship as opportunity-based firm behavior. Strategic Management Journal, 22 (10).
 3. Cieślik, J. (2010). Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. Warszawa: WAIP.
 4. Gartner, W.B. (1989). "Who is an entrepreneur?" Is the wrong question. Entrepreneurship Theory and Practice, Summer, 47-67.
 5. Krupski, R. (2012). O okazjach raz jeszcze: trochę teorii i raportu z badań. Przegląd Organizacji, nr 11, 3-5.
 6. Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 7. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Morris, M.H. (1998). Entrepreneurial Intensity: sustainable advantages for individuals, organizations and societies. Westport CT: Quorum Books.
 9. Piasecki, B. (1997). Przedsiębiorczość i mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Pierścionek, Z. (1996). Strategie rozwoju firmy. Warszawa: PWN.
 11. Shane, S., Venkatraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217-226.
 12. Shook, C.L., Priem, R.L., McGee, J.E. (2003). Venture Creation and the Enterprising Individual: A Review and Synthesis. Journal of Management, 29(3) 379-399.
 13. Stevenson, H.H., Jarillo J.C. (1990). A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, Strategic Management Journal, 11 (4), 17-27.
 14. Stoner, J.A.F., Wankel, Ch. (1994). Kierowanie. Warszawa: PWE.
Cited by
Show
ISSN
1231-7853
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu