BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kobus Zbigniew (University of Life Sciences in Lublin), Nadulski Rafał (University of Life Sciences in Lublin), Guz Tomasz (University of Life Sciences in Lublin), Panasiewicz Marian (University of Life Sciences in Lublin), Rydzak Leszek (University of Life Sciences in Lublin), Kulig Ryszard (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Title
Influence of ultrasound treatment on the process of obtaining essence from caraway seeds
Wpływ obróbki ultradźwiękowej na proces pozyskiwania olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego
Source
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 51-58, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Badania właściwości fizycznych, Oleje roślinne, Rośliny przemysłowe
Physical properties research, Vegetable oils, Industrial plants
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu wstępnej obróbki ultradźwiękowej na proces destylacji olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego. Badania przeprowadzono w dwóch wariantach. W pierwszym procesowi destylacji poddano całe nasiona, zaś w drugim nasiona rozdrobnione. Do generowania ultradźwięków wykorzystano procesor ultradźwiękowy (Sonic VC 750) z głowicą o średnicy 19 mm, pracujący z częstotliwością 20 kHz. Zastosowano następujące parametry wstępnej sonifikacji nasion: czas obróbki od 20 do 60 minut, natężenie ultradźwięków: 28 i 42 W•cm-2. Stwierdzono, że wstępna obróbka ultradźwiękowa nasion kminku znacząco przyśpiesza tempo pozyskiwania olejków oraz zwiększa końcową wydajność procesu. W zależności od czasu i natężenia ultradźwięków zanotowano wzrost wydajności od 9 do 40%. Zaobserwowano także istotny wpływ rozdrobnienia nasion na kinetykę procesu destylacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents research results concerning the influence of ultrasound pre-treatment on the process of distillation of essence from caraway seeds. Tests were carried out in two variants. In the first one, whole seeds were subjected to distillation process, and in the second one ground seeds. An ultrasound processor (Sonic VC 750) with a head of 19 mm diameter operating with frequency 20 kHz was used for generating ultrasounds. The following parameters of initial sonification of seeds were applied: treatment time from 20 to 60 minutes, intensity of ultrasounds: 28 and 42 W•cm-2. It was found out that the initial ultrasound treatment of caraway considerably speeds up the rate of obtaining essence and increases the final efficiency of the process. Depending on the time and intensity of ultrasounds the increase of efficiency from 9 to 40% was reported. Moreover, a significant impact of seeds fragmentation on the kinetics of the distillation process was reported.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Assami, K.; Pingret, D.; Chemat, S.; Meklati, B.Y.; Chemat, F. (2012). Ultrasound induced intensification and selective extraction of essential oil from Carum carvi L. seeds. ChemicalEngineering and Processing, 62, 99-105.
  2. Bailer, J.; Aichinger, T.; Hackl, G.; de Hueber, K.; Dachler, M. (2001). Essential oil content and composition in commercially available dill cultivars in comparison to caraway. Industrial Crops and Products, 14, 229-239.
  3. Chemat, S.; Lagha, A.; AitAmar, H.; Bartels, P.V.; Chemat F. (2004). Comparison of conventional and ultrasound-assisted extraction of carvone and limonene from caraway seeds. Flavour and Fragrance Journal, 19, 188-195.
  4. Farmakopea Polska VI (2002). Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa. Oznaczanie zawartości olejku, 58-59.
  5. Kimbaris, A.C.; Siatis, N.G.; Daferera, D.J.; Tarantilis, P.A.; Pappas, C.S.; Polissiou, M.G. (2006). Comparison of distillation and ultrasound-assisted extraction methods for the isolation of sensitive aroma compounds from garlic (Allium sativum). Ultrasonic Sonochemistry 13, 54-60.
  6. Kowalski, R.; Wawrzykowski, J. (2009). Effect of ultrasound-assisted maceration on the quality of oil from the leaves of thyme Thymus vulgaris L. Flavour and Fragrance Journal, 24, 69-74.
  7. Oosterhaven, K.; Leitao, A.C.; Gorris, L.G.M.; Smid, E.J. (1996). Comparative study on the action of S-(+)-carvone, in situ, on the potato storage fungi Fusarium solani var. coeruleum and F. sulphureum. Journal of Applied Bacteriology, 80, 535-539.
  8. Ożarowski, A.; Jaroniewski, W. (1987). Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa, ISBN 83-202-0472-0.
  9. Peter, K.V. (2006). Handbook of Herbs and Spices, Tom 3. Woodhead Publishing Company, UK and CRC USA, ISBN 13: 978-1-84569-017-5.
  10. Seidler-Łożykowska, K.; Król, D.; Bocianowski J. (2010). Zawartość olejku eterycznego i jego skład w owocach pochodzących z kolekcji kminku zwyczajnego (Carum carvi L.). Rośliny Oleiste - Oilseed Crops, 31, 145-157.
Cited by
Show
ISSN
1429-7264
Language
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu