BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopertyńska Maria Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Motywacyjne oddziaływanie menedżera w warunkach kryzysu gospodarczego
Motivating Employees in Economic Crisis
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 315-324, bibliogr. 6 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Keyword
Motywacja do pracy, Motywowanie pracowników, Kryzys gospodarczy, Zarządzanie menedżerskie, Kompetencje, Motywacje pozapłacowe
Work motivation, Motivating employees, Economic crisis, Managerial managing, Competences, Nonwage motivations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czas kryzysu jest okresem trudnym dla pracodawcy i pracownika. Pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy, pracodawcom zaś zależy, aby zatrzymać kluczowych pracowników w firmie i utrzymać motywację pracowników na określonym poziomie. Szczególna rola w tym okresie przypada kadrze menedżerskiej. Doświadczenia badawcze wskazują, że menedżerowie w różnym stopniu wykorzystywali możliwości bodźcowego oddziaływania na pracowników w czasie kryzysu. Ci, którzy uznali, że motywowanie jest ważne, w pierwszej kolejności koncentrowali swoją uwagę na wykorzystaniu motywatorów pozapłacowych. Wśród nich, jak wskazują doświadczenia badawcze, ważne miejsce przypada komunikacji, okazywaniu wsparcia, docenianiu pracowników, wyrażania uznania. Bardzo istotne są też atmosfera w pracy, ścieżki kariery, a także możliwość szkolenia i doskonalenia.(abstrakt oryginalny)

The article points out motivational activities of managers towards employees in the times of crisis. Any possibilities to keep employees motivated are being reduced during these times. Thus non-wage incentives are popular. Among them the most important are communication, support, expressing appreciation and valuing employees. Creating a positive work atmosphere is crucial as well. The idea is to survive the crisis and reduce anxiety amongst workers associated with insecurity(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, AE, Katowice 2001.
  2. metro@agora.pl, 7.12.2009.
  3. Pree Max De, Przywództwo jest sztuką, Business Press, Warszawa 1999.
  4. Quinn R.E. Faerman, Thompson M.P., McGrath M.R., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
  5. Tracy B., Scheelen F., Nowoczesny menedżer sprzedaży. Poważna inwestycja w strategie XXI wieku, Wydawnictwo Muza SA, Warszawa 2000.
  6. Welch J., Welch S., Winning znaczy zwyciężać, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu