BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasada neutralności podatków a koszt kapitału inwestycyjnego w przedsiębiorstwie
Principle of Tax Neutrality and the Cost of Investment Capital in the Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 45-55, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Koszt kapitału, Zasady podatkowe
Enterprise finance, Capital cost, Tax rules
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - ukazanie istoty kosztu kapitału inwestycyjnego w przedsiębiorstwie, oddziaływania podatków na tle zasady neutralności podatku. Metodologia badania - badanie literatury, norm prawa podatkowego oraz orzecznictwa sądowego. Wynik - w wyniku przeprowadzonych badań przedstawiono istotę podatkowego ujęcia kosztu kapitału inwestycyjnego w świetle teorii podatku. Oryginalność/wartość - oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu kosztu kapitału inwestycyjnego w kontekście zasady neutralności podatku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presenting the essence of the capital investment cost in the company, the impact of taxes on the tax neutrality principle basis. Design/methodology/approach - Study of literature, standards of tax law and judicial decisions. Findings - The research presents the essence of the tax cost of investment capital in the science of finance and the tax theory. Originality/value - The original presentation of the tax aspects of investment capital cost in context of the tax neutrality principle (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gomułowicz A. (2001), Zasady podatkowe wczoraj i dziś, ABC, Warszawa.
 2. Gomułowicz A., Małecki J. (1995), Podatki i prawo podatkowe, Ars Boni et Aequi, Poznań
 3. Hamaekers H., Holmes K., Głuchowski J., Kordach T., Nykiel W. (2006), Wprowadzenie do międzynarodowego prawa podatkowego, LexisNexis, Warszawa.
 4. Kiszka J. (2003), Ochrona podatnika w prawie Unii Europejskiej, "Przegląd Podatkowy" nr 8.
 5. Sachs K. (red.) (2004), VI Dyrektywa VAT, C.H. Beck, Warszawa.
 6. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa.
 7. Sobieska I. (2012), Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Sołtysiński S., Szajkowski A., Szumański A., Szwaja J. (2002), Kodeks spółek handlowych, t. II: Komentarz do artykułów 151-300, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Supera-Markowska M. (2010), Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania jako koncepcja harmonizacji opodatkowania korporacyjnego w UE, C.H. Beck, Warszawa.
 10. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU nr 21, poz. 86 ze zm.).
 11. Winiarska K. (red.) (2007), MSR 1. Prezentacja sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu