BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iochin Wiktor J. (Instytut Gospodarki Narodowej im. G. Plechanowa w Moskwie)
Title
Rozwój stosunków towarowo-pieniężnych w warunkach wzrostu uspołecznienia produkcji
Development of Goods - Money Relations Under the Conditions of the Growth of Production Means Socialization
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1991, nr 341, s. 83-91
Issue title
Kierunki zmian systemu funkcjonowania krajów socjalistycznych (PRL, CSSR, ZSRR)
Keyword
Środki produkcji, Rozwój gospodarczy, Przedsiębiorstwo
Means of production, Economic development, Enterprises
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule omówiono rozwój stosunków towarowo-pieniężnych, które należy rozpatrywać we wzajemnym związku z procesami uspołecznienia produkcji socjalistycznej.

Attention is fixed on two problems. First, what influence the level of production means socialization exerts on the existence of goods-money relations. Secondly, there is a question of prices. It has been pointed to the fact that price is often considered not only a form of value but also a plan norm. This leads to definite conflicts the elimination of which requires the remodelling of the price system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. W. I. Lenin, Pełny Zbiór Dzieł, t. 33, s. 99.
  2. N. D. Kolesow, O podstawowej sprzeczności socjalizmu, w: Ekonomiczne sprzeczności socjalizmu i formy ich rozwiązania, Wydawnictwo Leningradzkie Państwowego Uniwersytetu, Leningrad 1982.
  3. F. Engels, K. Marks, Dzieła, t. 26, część III,
  4. D. Smołdyrew, Nowy typ produkcji towarowej, "Nauki Czeskie" 1987, nr 8.
  5. K. Marks, Dzieła, t. 46, część I.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu