BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pisula Tomasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Prognozowanie zagrożenia bankructwem dla spółek giełdowych z sektora budowlanego
Forecasting of Bankruptcy Threat for Joint Stock Companies of the Building Sector
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 117, s. 351-360, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Spółki giełdowe, Bankructwo, Przedsiębiorstwo budowlane, Kryzys finansowy, Sektor budowlany
Stock market companies, Bankruptcy, Construction company, Financial crisis, Construction sector
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie obecnego kryzysu finansowego dotykającego w coraz większym stopniu polskie firmy rośnie liczba firm zagrożonych bankructwem. W dość dużym stopniu (z racji swojej specyfiki) narażony na bankructwo jest sektor budowlany, który w latach poprzedzających kryzys charakteryzował się dość dynamicznym rozwojem. Dla inwestorów giełdowych, którzy inwestują w papiery wartościowe (także spółek branży budowlanej) istotne jest posiadanie efektywnych narzędzi umożliwiających dokonywanie skutecznych prognoz zagrożenia bankructwem dla spółek wchodzących w skład ich portfeli inwestycyjnych. Publikacja przedstawia teoretyczne oraz praktyczne aspekty strukturalnego podejścia do zagadnień prognozowania bankructwa dla spółek giełdowych z sektora budowlanego. (abstrakt oryginalny)

At the present time of financial crisis, which concerns Polish companies and joint stock companies to a high degree, there are many companies threatened with bankruptcy. The building sector, due to its specific character and the dynamic development in the pre-crisis period, is particularly exposed to such threat. For stock investors, who invest in securities (among them companies from the building sector) it is significant to have efficient tools, which would enable to forecast the bankruptcy threats. In such a situation, various structural models seem to be useful to help forecast the probability of a bankruptcy within the given time horizon. The article presents the theoretical and practical aspects of the structural approach to the issue of bankruptcy forecast for the joint stock companies from the building sector. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bielecki T.R., Rutkowski M., Credit risk: modeling, valuation and hedging, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2002.
  2. Bohn J.R., Stein R.M., Active credit portfolio management in practice, John Wiley & Sons, New Jersey 2009.
  3. Bohn J., A survey of contingent-claims approaches to risky debt valuation, "Journal of Risk Finance" 2000, no. 1 (3).
  4. CreditGrades™ Technical Document, red. C. Finger, RiskMetrics, New York 2002.
  5. Lando D., Credit risk modeling. Theory and applications, Princeton University Press, New Jersey 2004.
  6. Löffler G., Posch P.N., Credit risk modeling using Excel and VBA, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
  7. Pisula T., Ocena ryzyka upadłości spółek giełdowych z wykorzystaniem modeli strukturalnych, w: Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka-Chmielowiec, K. Jajuga, Wydawnictwo UE, Wrocław 2009.
  8. Zarządzanie ryzykiem, red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu