BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Sposób oceny ćwiczeń z rachunkowości skomputeryzowanej
Marking in Computerized Accounting Tutorial
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 17-22, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunkowość, Nauczanie, Studenci, Program nauczania
Accounting, Teaching, Students, Curriculum
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu oceny studentów na ćwiczeniach z rachunkowości skomputeryzowanej. Przedmiot rachunkowość skomputeryzowana jest realizowany w ramach specjalności rachunkowość na stacjonarnych studiach pierwszego stopnia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Program tego przedmiotu przewiduje 15 godzin wykładów oraz 30 godzin ćwiczeń. Ze względu na specyfikę przedmiotu ćwiczenia mają charakter laboratoriów i odbywają się w sali komputerowej, gdzie każdy student pracuje na swoim stanowisku. (fragment tekstu)

Teaching of accounting in university degree will not be complete without knowing methods and techniques of book keeping. Unique character "Computerized accounting" classes need specific ways in marking students. It should be based on analyzing reports generated by financial program. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bucior G. 2008. Koncepcja nauczania przedmiotu "Rachunkowość skomputeryzowana" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Dydaktyka w naukach ekonomicznych. Szczecin, Akademia Rolnicza w Szczecinie.
  2. Denek K. 2000. Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej. Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  3. Noizet G., Caverni J.P. 1988. Psychologiczne aspekty oceniania osiągnięć szkolnych. Warszawa, PWN.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu