BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janowicz Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uczenie się - wybrane zagadnienia
Learning - Selected Problems
Source
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 73-82, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Przetwarzanie informacji, Proces uczenia się, Uczenie się
Information processing, Learning process, Studying
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie złożoności procesu uczenia się - istoty, czynników, które na niego wpływają, stylów oraz form. Dokonana analiza literatury, dotyczącej rożnych aspektów procesu uczenia się, stała się punktem wyjścia dla zawartych w artykule rozważań dotyczących istoty, stylów i form uczenia się oraz czynników, które mają wpływ na ten proces. (fragment tekstu)

Learning is an important part of the didactic process and might concern not only students, but also teachers. Teachers should constantly update their knowledge; they might also find themselves in the situation in which they will teach others how to learn. In this connection it is important to understand the essence of the learning process. The paper presents selected problems related to the learning process: the definition, factors that affect the process as well as styles and forms of learning. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brześkiewicz Z. 2005. Superumysł - jak uczyć się trzy razy szybciej. Białystok, Studio Astropsychologii, 190.
 2. Buzan T. 1999. Podręcznik szybkiego czytania. Łódź, Ravi, 155-160.
 3. Buzan T. 2006. Use your head: innovative learning and thinking techniques to fulfill your potential. Harlow, Pearson Education, 67.
 4. Górecki P. 2001. Trening mózgu. Wprost 962, http://wprost.p/ar/9956/Trening-mozgu/?I=962, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 5. Dunn R., Griggs S.A. 2000. Practical approaches to using learning styles in higher education. Westport, Greenwood Publishing Group 9, 11.
 6. Encyklopedia PWN, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=3990767, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 7. Janowicz M. 2006. Notowanie jako niezbędny element pracy naukowo dydaktycznej oraz procesu nauczania [w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych]. Red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, Akademia Rolnicza, 57-66.
 8. Janowicz M. 2007. Metody aktywizujące w procesie nauczania [w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych]. Red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, Akademia Rolnicza, 78.
 9. Janowicz M. 2008. Introwersja i ekstrawersja w procesie nauczania [w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych]. Red. T. Kiziukiewicz. Szczecin, Akademia Rolnicza, 50.
 10. Mała Encyklopedia PWN. 2000. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. MEM Pracownia Rozwoju Zdolności Poznawczych. Style uczenia się. Znajdź sposób, by uczyć się szybciej i efektywniej [online], http://www.artelis.pl/artykuly/5113/style-uczenia-sie-znajdzsposob-by-uczyc-sie-szybciej-i-efektywniej, dostęp dn. 10.09.2009 r.
 12. Michalski R.S. Inferential Theory of learning as a Conceptual Basis for Multistrategy Learning [in: Multistrategy Learning]. Ed. R.S. Michalski. Norwell, Springer, 5, 6.
 13. Tomaszewski T. 1995. Psychologia ogólna. Warszawa, PWN.
 14. Turek K. 2005. Techniki efektywnego uczenia się. e-mentor 3 (10), 7-12.
 15. WIEM - Portal wiedzy [online], http://portalwiedzy.onet.pl/, dostęp dn. 10.09.2009 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-0644
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu