BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stolarski Andrzej (Uniwersytet Łódzki)
Title
Metody poboru podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce na tle rozwiązań europejskich
The Methods of Collecting Corporate Income Tax in Poland Against European Countries Solutions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 76 T.1, s. 187-196, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
System podatkowy, Podatek dochodowy od osób prawnych, Optymalizacja podatkowa, Stawki podatkowe
Tax system, Corporate income tax, Tax optimization, Tax rates
Note
streszcz., summ..
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Cel - celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań dotyczących metod poboru podatku dochodowego stosowanych w krajach europejskich na tle rozwiązań polskich oraz prezentacja praktycznych możliwości ich wykorzystania na przykładzie wdrożenia rozwiązania optymalizacyjnego, które miało miejsce w jednej z polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na przełomie lat 2013/2014. Metodologia badania - artykuł powstał na podstawie studiów nad literaturą i źródłami prawa podatkowego obowiązującego w krajach Unii Europejskiej oraz studium przypadku wdrożenia projektu optymalizacji. Wynik - opracowanie pokazuje, że w niektórych krajach przyjęte zostało prawodawstwo korzystne dla podatników. Polscy przedsiębiorcy, aby osiągnąć zbliżone korzyści, zmuszeni są stosować optymalizację podatkową. Oryginalność/wartość - artykuł stanowi jednolite zestawienie zasad poboru podatku dochodowego od osób prawnych stosowanych w krajach europejskich oraz pokazuje wpływ stosowanego prawa na kondycję finansową przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Corporate financial management requires special attention to liquidity which includes providing funds to meet tax obligations. In the case ofthe corporate income taxtraders operating indifferent EU countries, due to the tax legislation, may use other strategies for managing liquidity. CIT taxpayers in Poland, as a rule, are required to make monthly tax payments during the fiscal year. There are, however, in the Polish legislation on corporate income tax law, preferences that allow the company to introduce policies favorable for the company. These include: the ability to pay quarterly advances, payment in the form of simplified advances or change of the tax year. Itwill be presented the example of the implementation of tax optimization solution, which took place in one of the Polish companies with limited liability at the turn of 2013/2014. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J. (2010), Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa.
  2. http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb (20.02.2015).
  3. Ickiewicz J. (2014), Podatki, składki, opłaty, Fiskalne obciążenia działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
  4. Mastalski R. (2014), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
  5. Sierpińska M., Jachna T. (1993), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
  6. Smoleń P., Wójtowicz W. (2015), Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa.
  7. Tyran M.R. (1999), Wskaźniki finansowe, ABC, Warszawa.
  8. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2015 r., poz. 73).
  9. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (DzU z 2014 r., poz. 1644).
  10. www.pwc.com/gx/en/tax/corporate-tax/worldwide-tax-summaries (20.02.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.76/1-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu