BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siekierska-Rosiak Izabela
Title
Modernizacja struktur społeczno-gospodarczych a propozycje zmian w polityce spójności. Specyfika Polski i województwa mazowieckiego
Social-economical modernization in the proposal of changes in the EU cohesion policy. Specification of Poland and Mazovia Voivodeship
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 33-48, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Polityka spójności, Rozwój gospodarczy
Regional policy, Cohesion policy, Economic development
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
Polityka regionalna ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego, społecznego i terytorialnego. Choć nie brakuje zarzutów o braku spójnego politycznego modelu polityki spójności, nie można nie zauważyć, że dzięki stworzonym na przestrzeni dekad ramom, zasadom oraz instrumentom możliwa jest realizacja polityki regionalnej w jednolitej formie dla całej Wspólnoty, a wiele krajów dzięki niej uwolniło swój potencjał gospodarczy. Nie możemy również polityce spójności odmówić innych pozytywnych wpływów, chociażby na rynek pracy, infrastrukturę czy przedsiębiorczość. Stworzony w latach 70-tych i ulepszany na podstawie kolejnych doświadczeń model polityki spójności oceniony jest pozytywnie, co wynika z działań prowadzonych w jej ramach i ich skutków.(fragment tekstu)

The article presents causes of changes in the regional policy and main characteristics of the new paradigm of the cohesion policy within the discussions on the future of EU cohesion policy after 2013, in the framework of the next budgetary period. The Cohesion policy is the main policy of the European Union with the great significance to the regional and national economies. The current debate regarding to the new paradigm of the cohesion policy indicates the crisis in the present cohesion policy. The European Union promotes mainly the competitiveness and innovations rather than convergence as the main objective of cohesion policy as it was until now. In the second part author tries to analyze the influence of proposed changes on Poland and Mazovia Voivodeship. Many of the solutions given by the European Union have the support of Polish central authorities i.a. competitiveness objective. On the other side, Polish authorities support remaining the main objective of cohesion policy i.e. convergence and diminishing the gap between different regions, more precisely between less-favored regions and affluent ones. It is an important instrument of keeping the economic integration as well as social and territorial cohesion. Disproportion in economic development between regions is one of the main problem of the national cohesion policy. Internal disproportions are the big problem for the Mazovia Voivodeship, which suggest to find a way for simultaneously support of big cities and achieving goal as economic growth, job creation as well as eliminating the disproportions in economic development and ensuring the diffusion processes. The article also discusses the role of central and regional authorities of Poland in the creation of new - favorable for Poland paradigm of the cohesion policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Barca F., An Agenda for a reform cohesion Policy. A place-based approach to meeting EU challenges and expectations, kwiecień 2009 r.
 2. Borsa M., Gospodarka i polityka przestrzenna, Skrypt dla studentów Wyższej Szkoły Społecznej Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2004, www.wsseuczelnia.edu. pl/public/Borsa2.doc
 3. http://www.pb.pl/Default2.aspx?ArticleID=91 597b9a-80bf-40d4-ae76-62f4e4b8b0e5
 4. http://www.stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.wymiary?p_ kate=29&p_grup=415&p_pgru=2552&p_dane=0
 5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Region, miasta, obszary wiejskie. Projekt., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 6. Polska 2030, red. M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009.
 7. Regiony przejściowe dla spójności społecznej i gospodarczej, szkic dokumentu, Partnerstwo Regionów Przejściowych w Europie, Bruksela 2009.
 8. Siekierska I., Wykorzystanie środków ZPORR w latach 2004-2006 w porównaniu do alokacji środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2007-2013, praca mgr pisana pod kierunkiem dr J. Pasiecznego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
 9. Starczewska-Krzysztoszek M., wywiad dla Polskiego Radia, Warszawa 2006, http://www.polskieradio.pl/krajiswiat/ekonomia/artykul11 536.html
 10. Struzik A., wystąpienie: Mazowsze-region w okresie przejściowym. Instrumenty wsparcia rozwoju - RPO. w ramach konferencji Mazowsze-region w okresie przejściowym. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego a przyszła polityka spójności i partnerstwo regionalne, Warszawa 2009.
 11. Szlachta J., Zaleski J., Cele polityczne, wyzwania i priorytety Unii Europejskiej w perspektywie 2013-2020 jako realizacja w ramach wspólnotowych polityk, w: Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2009.
 12. Żukrowska K., Budżet Ogólny Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu