BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fila Joanna
Title
Standardy Światowej Organizacji Celnej (WCO) a Upoważniony Przedsiębiorca w Unii Europejskiej
WCO Standards and the Authorized Economic Operator in the European Union
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 4, s. 125-143, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Handel, Zarządzanie
Enterprises, International security, Trade, Management
Note
streszcz., summ.
Company
Światowa Organizacja Handlu
World Trade Organization (WTO)
Abstract
Zarys Standardów Bezpieczeństwa i Ułatwień w Handlu Światowym (ang. Safe Framework of Standards to Secure and Facilitation Global Trade1, w skrócie Safe Framework) przyjęty został przez Światową Organizację Celną (World Trade Organization) w 2005 r. "Safe Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" to nazwa dokumentu przyjętego na 105/106 Sesji WCO w lipcu 2005 r.2 Jest on wynikiem kilkuletniej pracy powołanego zespołu tzw. Grupy Strategicznej. Początek prac miał swoją przyczynę między innymi w wydarzeniach z 11 września 2001 r. w Nowym Jorku. (fragment tekstu)

The term Authorized Economic Operator has been introduced to the European Community law by the Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and by the regulation of the Council of 13 April 2005 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing Community Customs Code (OJL 302,(original abstract) 19.10.1992 p. 1). The introduction of the Authorized Economic Operator started on 1 January 2008 when the bylaws entered into force and they established for all members of the Community countries common conditions and criteria not only to possess the AEO status, but also to make easier changes into it, prohibit or cease them. Moreover the definition of AEO shows the profits and duties which both companies and customs offices should fulfill. The trader who possesses the status of AEO will be regarded as a trusted and substantial partner in the trade turnover. He will benefit by allowances in the customs procedures and after accomplishing some safety requirements, he will also have facilities during the customs controls. The AEO Status in one of the European Countries is automatically accepted in the whole EU. The procedures which grant the authorization of the AEO Status are realized by customs Authority in the EU. The regulations concerning the AEO status are based on standards of the Trade organization (WCO), Safe Framework of Standards to Secure and Facilitation Global Trade. This publication presents the standards, which have been described in the document "Safe Framework... " and the programm for the EU so called the AEO. The standards are accepted as a base for all members of the WCO in order to create the programs which will make the trade between all countries easier and moreover they will also increase the trade security.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Instrukcja Prowadzenia Kontroli i Analizy Ryzyka w Procesie Wydawania Świadectwa Upoważniony Przedsiębiorca-AEO (wersja 0.2 z 20 lipca 2007 r.), Ministerstwo Finansów.
 2. Kałka M., Międzynarodowy obrót towarowy. Uproszczenia i ułatwienia celne., Unimex 2008.
 3. Komisja Europejska Program bezpieczeństwa celnego - Sprawozdanie z akcji pilotażowej dotyczącej AEO, 24 sierpień 2007 r. Dostępny na: http://ec.europa.eu/taxation_ customs/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/AEO_ pilot_report_pl.pdf
 4. Nations Publication 2004.
 5. Resolution of the Customs Co-operation Council on Security and Facilitation of the International Trade Supply Chain (June 2002).
 6. Resolution of the Customs Co-operation Council on Global Security and Facilitation Measures Concerning the International Trade Supply Chain (June 2004).
 7. Resolution of the Customs Co-operation Council on the Framework of Standards to Secure and Facilitation Global Trade (June 2005).
 8. Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny, Dz. Urz. WE z 4.05.2005 L 117.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2006 z 18 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny - Dz. Urz. WE z 19.12.2006 L 360.
 10. Taxud/2006/1452 Upoważnione Podmioty Gospodarcze Model AEO Compact, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej. Taxud/2006/1450 Upoważnieni Przedsiębiorcy Wytyczne, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej.
 11. United Nations, ESCAP Trade Facilitation Framework: A Guiding Tool.
 12. "WCO Safe Framework of Standards", June 2007 Copyright © 2007 World Customs Organization.
 13. "WCO Customs Data Model", WCO, Customs Compendium No. 10, February 2007, WCO, Brussels.
 14. WCO 2008, International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures, Revised Kyoto Convention. Dostępny na: http://www.wcoomd.org/kybodycontent.htm
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu